Кандидатствай за обучение по проект Sports Against Bullying
10.10.2019 г.
Кандидатствай за обучение, базирано на методологията Обучение чрез спорт.
  • Локация: Плок (Płock), Полша
  • Период: 17.11 - 23.11.2019
  • Участници: 3 учители по ФВС
  • Разходи: всички разходи по пътуване, настаняване и изхранване са обезпечени по проекта
  • Апликационна форма за кандидатстване: https://forms.gle/gZz4iwaSK13Zpeut5
  • Срок за кандидатстване: 27/10/2019


Настоящият проект пряко подкрепя специфичните приоритети на училищното образование - справяне с преждевременното напускане на училище и лимитираните възможности на някои ученици и има за цел да предложи качествено образование, което да даде възможност на всички ученици от най-ниския до най-високия академичен спектър и социална принадлежност да се справят успешно с различни предизвикателства. Чрез планираните дейности се създава среда и методология за укрепване на сътрудничеството между учителите в училищата, семействата, ученици и други външни заинтересовани страни с цел подобряване на прехода между различните етапи на образованието.

В проектната работа се използва спорта като обединяващ инструмент за младите хора, които са изложени на риск. С проект “Sport against bullying” целта е да има все повече училища, в които се приветстват различията, където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планираните дейности и където гледните точки се взимат под внимание.

С дейностите по проекта организациите се опитват да превърнат училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигурят възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи.

По време на обучението в Полша, участващите учители по ФВС ще придобият нови знания и умения за справяне с насилието, агресията и девиантното поведение в образователна среда. Проект “Sport against bullying” е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европйската комисия.