ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Sport against bullying

Включи се в анализ на тормоза в училище Sport against bullying
19.04.2019 г.
С проект Sport against bullying /Спорт срещу тормоза/ искаме училище, в което се приветстват различията, където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планираните дейности и където гледните точки се взимат под внимание. С дейностите по проекта ще се опитаме да превърнем училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигури възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Докато един от основните ни приоритети е да се намали тормоза в училищата, другите приоритети включват мерки срещу отпадането от училищата и намаляването на високите нива на отсъствията. Знаейки, че подобни практики работят успешно в други държави, ще се радвваме намерим подобни или да адаптираме съществуващи модели, чрез които да даваме на учениците различни гледни точки по темите, засегнати в настоящия проект и да разширяваме хоризонтите им. В настоящия проект ще използваме спорта като обединяващ инструмент за тези млади хора, които са изложени на риск, като ги включим в спортни групи, които ще бъдат създадени от партньорските организации.

Първата фаза на проект Sport against bullying /Спорт срещу тормоза/ има за цел да анализира ситуацията в държавите – партньори и да установи до каква степен тормоза в училище е фактор, който родители и учители забелязват и осъзнават. За целта сме подготвили два въпросника (на английски език), които да обобщят тази информация. Въпросниците са кратки и отнемат едва няколко минути, но чрез тях ще бъдат изготвени последващите дейности по проекта и актуалната информация е изключително важна.

Можете да се включите и да дадете своя принос напълно анонимно на адрес:
Въпросник за учители:
https://docs.google.com/forms/d/1ILuRFAulBIfL9V_ZSsf-fTz5OejluCZ8ryl9MB31JxU/viewform?ts=5caa5ef0&edit_requested=true
Въпросник за родители:
https://docs.google.com/forms/d/1uqX1sz1_dMinTooQ3c4a_Z4jD4hvOIPwnR3qbLIBXjs/viewform?ts=5caa5e25&edit_requested=true

Данните от изследването ще бъдат използвани единствено за изследователски цели.