28.09.2020
Европейската седмица на спорта #BeActive се проведе за шеста поредна година, като между 23 и 30 септември 2020 всички жители и гости на София имаха възможността да станат част от най-големия спортен празни...
24.11.2019
В периода 17.11.2019 - 23.11.2019 в Плочк, Полша се проведе трета международна среща и обу...
10.10.2019
- Кандидатствай за обучение, базирано на методологията Обучение чрез спорт. * Локация: Пл...
13.07.2019
В периода 10.07.2019 - 13.07.2019 в Рибница-на-Похорю, Словения се проведе втората междун...
19.04.2019
С проект Sport against bullying /Спорт срещу тормоза/ искаме училище, в което се приветств...
12.10.2018
Спортът е символ на културното разнообразие, богатството на нашите общества, а също така и ефикасно средство за предаване на ценностите на солидарността, многоообразието, включването и културното самосъзна...