Проект SpeeCh представен като добра практика в Италия
13.09.2018 г.
На 13 септември 2018 в Сесто Фиорентино, Италия се състоя национална конференция на спортни организации, организирана от Еурадия Интернешънъл. Събитието събра спортни администратори, експерти и спортисти от КОНИ (Италиански Олимпийски комитет), Италиански параолимпийски комитет, спортни федерации и имаше за цел да представи възможностите, които Европа предоставя за финансиране на спортни дейности.

Част от събитието беше планирано за споделяне на добри практики от вече реализирани прокети в Европа и Асоциация за развитие на българския спорт имаше възможност да представи постигнатите резултати по проект SpeeCh - спортна психиатрична общност, който реализира в периода 2017-2018 година.

Проект SpeeCh – Спортна психична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и реализира разнородни активности в последните близо 2 години.

• Създаване на 3 интегрирани спортни асоциации в Италия, Германия и България. Членове на асоциациите: пациенти с психични заболявания и младежи. Цел на асоциациите: да подпомагат социалното включване на пациенти с психични заболявани в обществото чрез спортни активности.
• Публикация на наръчник "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания".

Партниращите организации са част от Европейската мрежа за интегриран футбол, която бе създадена по предходен проект, финансиран от програма Еразъм+. Откривайки и свързвайки отговорните за политиките в тази сфера, споделяйки добрите национални практики за методологии и техники за менажиране на спортни дейности в подкрепа на социалната интеграция на пациенти с психиатрични заболявания са друга част от резултатите по проекта. Бяха реализирани и няколко международни срещи, които подготвиха обществена кампания за активното включване на посочената целева група в социалния живот.

Проектът е съ-финансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 18 месеца. Партньори: Италия, България и Германия, като партньор от България е „Асоциация за развитие на българския спорт“.