Книжка по проект (Re)Play for Inclusion
05.11.2019 г.
Финално издание по проект (Re)Play for Inclusion: https://www.dropbox.com/s/ezaa4ojntmy8thd/Booklet%20-%20%28Re%29%20Play%20for%20Inclusion.pdf?dl=0

Спортът и игрите са един от най-често използваните инструменти за споделяне и изучаване на универсални правила като честна игра, уважение към различието, екипен дух, толерантност, и взаимно уважение. Целта на проекта бе да разпознае игрите и спорта като инструмент за взаимно разбиране между хората, посредничество между културите и разпространение на универсални ценности. Благодарение на този проект, младежи от партньорските държави в него, имаха възможност да научат за социалното включване и междукултурния диалог чрез спорт и игри и как могат да бъдат използвани те като методи за работа, насърчавайки някои от европейските ценности като толерантност, приобщаване, солидарност и уважение. Знанията, които те придобиха ще им помогнат да работят на местно ниво в местните общности и да разработят свои собствени информационни, комуникационни и медийни инструменти и материали, да организират осведомителни кампании за приобщаването на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри. Комплект от различни дейности помогна на участващите организации да подобрят своите възможности за използване на спорта и игрите като методи за работа с младежи и насърчаване на общочовешки ценности. В проекта бяха стартирани и тествани нови методи чрез осведомителни кампании относно социалното приобщаване на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри, обучи младежи как да популяризират универсалните правила на спорта в местната общност и да се борят с нетолерантността, дискриминацията и социалното изключване на местно и международно ниво;

Партньорски организации в проект „(Re) Play for Inclusion“:
• “New Vision” от Тирана – Албания;
• “Red Cross Novo Sarajevo” от Сараево – Босна и Херцеговина;
• Клуб по плуване за хора с увреждания “SPID” от Сараево – Босна и Херцеговина;
• “International Development Alliance Network” от София – България;
• “Асоциация за развитие на българския спорт” от София – България;
• Udruga “Impress” от Дарувар – Хърватия;
• “Eurotender Association” от Сегед – Унгария;
• “Council for prevention of juvenile delinquency” от Кавадарци – Северна Македония;
• Спортен клуб по кик-бокс “Budo” от Кавадарци – Северна Македония;
• Клуб по тенис на маса за хора с увреждания “Nais” от Ниш – Сърбия;
• Клуб за овластяване на младежта 018 (KOM 018) от Ниш – Сърбия.

Проект „(Re) Play for Inclusion“ е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.