Спортен празник Единение за България чрез спорт, традиции и общности се проведе в Железница
15.06.2019 г.
На 15.06.2019 г., „Асоциация за развитие на българския спорт“ заедно с „Асоциация на спортните педагози в България” и с помощта на кметството на село Железница проведоха традиционен летен събор под надслов "Единение за България чрез спорт, традиции и общности". Събитието се проведе на стадиона на село Железница с участието на деца, младежи и възрастни, които се насладиха на много забавни щафетни игри, оспорвани състезания, народна музика, народни танци и хора.

По време на събитието бе представен проект „Re(play) for inclusion”, в който „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор. Участващите в него се запознаха с теми като социално включване и междукултурен диалог и как чрез спорта и игрите могат да бъдат по-успешни и по- бързо реализирани те. Как могат да се използват спорта и игрите като метод за работа с младежи, насърчавайки ценности като толерантност, приобщаване, солидарност, толерантност, уважение и емоционална емпатия.

Проект „Re(play) for inclusion” има за цел да:
• Игрите и спортът да се разпознават като ефективен метод за работата с младежта и инструментите за взаимно разбиране на хората, посредничество между културите и разпространение на универсалните ценности като честна игра, толерантност, уважение и социално приобщаване.
• Да осигури на младежките работници и доброволците знания, умения и компетенции за използване на спорта и игрите за младежка работа и да развие нови форми на работа с младежта за социално приобщаване чрез спорта;
• Да стартира и тества нови методи чрез осведомителни кампания относно социалното приобщаване на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри;
• Младите участници да се обучат как да популяризират универсалните правила на спорта в местната общност и да се борят с нетолерантността, дискриминацията и социалното изключване на местно и международно ниво;
• Да подобри и подсили младежкото Европейско сътрудничество.

Проект Re(Play) for inclusion е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

ОРГАНИЗАТОРИ на спортен празник Единение за България чрез спорт, традиции и общности: Асоциация на спортните педагози на България и Кметство с.Железница в партньорство с Олимпийско дружество на учителите по физическо възпитание и спорт; Олимпийски клуб НСА; БСФС; Спортно-туристически съюз на българските пенсионери; Асоциация за развитие на българския спорт; Столичен съюз на пенсионерите 2004; „Мачирски спорт”;Български детски и младежки парламент;191 ОУ „Отец Паисий.