Проект: Ramps4Champs

АРБС Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ RAMPS4CHAMPS
16.09.2022 г.
Основният резултат от проект Ramps4Champs е ръководство за организация на безопасни и приобщаващи дейности по Паралимпийско Боче, за клас BC3, включващи както хора с увреждания, така и техни връстници без увреждания. За да се постигне това, инструктори и треньори ще бъдат обучени да провеждат дейности по Боче за клас BC3, както и да оказват първа помощ и вторични грижи на хора с увреждания.

Паралимпийското Боче е спорт, предназначен за спортисти, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. Играе се индивидуално, по двойки или в отбори от по трима души на закрито. В Боче също така полът няма значение. Целта на играта е цветните топките да се хвърлят, търкулнат или ритнат възможно най-близо до бялата топка наречена „жак“. Класификационната група BC3 включва спортисти със значителни ограничения във функциите на ръцете и краката, като тетраплегия и миопатия.

Проектът има за цел да популяризира Боче за клас BC3 в училища, организации и спортни клубове, като по този начин насърчи участието на хората с увреждания, особено на тези с тежки двигателни затруднения, в спортни дейности, в които иначе не биха имали възможност да се включат.

По време на проекта треньори, инструктори и доброволци ще бъдат обучени да провеждат дейности по Боче за клас BC3, както и да оказват първа помощ и вторични грижи. В партньорските държави ще се проведат дванадесет местни дейности, по време на които хората с увреждания ще играят заедно със своите връстници без увреждания, ще се запознаят с нов спорт и ще се свържат с хората от своята общност.

И накрая, проектът ще изготви, разработи и разпространи ръководство за организация на безопасни и приобщаващи дейности по Боче за клас BC3. В момента няма конкретни насоки или протоколи за това как се организират дейности Боче за клас BC3 за хора с увреждания. Освен това, в три от партньорските държави няма състезатели по BC3, поради липса на подходящо оборудване. В резултат на това, наръчникът Ramps4Champs ще предостави на треньорите и инструкторите, в и извън консорциума на проекта, конкретни насоки, по които да се водят, в случай че имат желание да организират приобщаващи Боче игри за спортисти от класификационна група BC3. Ще бъде закупено и необходимото оборудване за необходимо за Боче за клас BC3, което ще бъде разпределено между партньорите, които ще го споделят със своите членове и общности и след края на проекта.

Инициативата Ramps4Champs е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз.