ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PROPELLERS

Въпросник за физическа активност - PROPELLERS
28.04.2020 г.
Проект “Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport” (PROPELLERS). PROPELLERS включва 8 партньорски организации от 6 държави от Европейския съюз (Полша, Италия, България, Хърватия, Гърция и Испания), насочени към насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху категориите в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания). Настоящото съвместно партньорство планира да реализира няколко местни, национални и международни дейности в период от 30 месеца с концепцията за насърчаване на синергия между областта на спорта, здравеопазването, образованието, обучението и младежта. 8 партньори от 6 държави и 25 професионалисти ще работят заедно в консорциум с големи амбиции. Координатор на проекта е полската организация Регионален доброволчески център.

Във връзка с Резултат 1 по проекта - „Health SportEnBook“, университетите на Тесалия и Естремадура, партньори по настоящия проект разработиха рамка за изследване и оценка на нивото на участие в спорта, физическото състояние, психичното здраве и благополучието на целевото население в държави партньори.

Въпросникът е наличен тук: https://forms.gle/6igroBjfHYo3DACU6

Участието е анонимно и ще се радваме да отделите няколко минути и да подкрепите изследването.