ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PROPELLERS

18.05.2022
На 18 май 2022г. се проведе онлайн среща по проект PROPELLERS. По време на срещата, партньори от 6 европейски държави – България, Италия, Полша, Гърция, Хърватия и Испания обсъдиха изпълнените и предстоящите дейности по проекта. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, участие взеха Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.07.2021
Международната среща по проект Propellers се проведе в София, България, на 30 юни. Партньори от 6 европейски държави, България, Италия, Полша, Гърция, Хърватия, Испания, се събраха заедно, за да открият втората среща за „Професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“ - Propellers, с цел обсъждане на дейностите по проекта и актуализации.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.04.2020
Проект “Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport” (PROPELLERS). PROPELLERS включва 8 партньорски организации от 6 държави от Европейския съюз (Полша, Италия, България, Хърватия, Гърция и Испания), насочени към насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху категориите в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания). Настоящото съвместно партньорство планира да реализира няколко местни, национални и международни дейности в период от 30 месеца с концепцията за насърчаване на синергия между областта на спорта, здравеопазването, образованието, обучението и младежта. 8 партньори от 6 държави и 25 професионалисти ще работят заедно в консорциум с големи амбиции. Координатор на проекта е полската организация Регионален доброволчески център.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.02.2020
В периода 07-09 февруари 2020, в Киелце, Полша се проведе първа среща по проект “Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport” (PROPELLERS). PROPELLERS включва 8 партньорски организации от 6 държави от Европейския съюз (Полша, Италия, България, Хърватия, Гърция и Испания), насочени към насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху категориите в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания). В срещата взе участие Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор от България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.10.2019
“Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport” (PROPELLERS) включва 8 партньорски организации от 6 държави от Европейския съюз (Полша, Италия, България, Хърватия, Гърция и Испания), насочени към насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху категориите в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания).
ВИЖ ПОВЕЧЕ