ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PREVENT

Проект ПРЕВЕНТ представен в Комисия по здравеопазване към 44-то Народно събрание
20.02.2020 г.
Проект "Превент" бе представен на редовно заседание на Здравната комисия в към 44-то Народно събрание на Република България, което се проведе на 20 февруари 2020 като част от Националната информационна кампания "Заедно за по-добро белодробно здраве". В събитието взеха участие народните представители, членове на комисията, както и Диана Хаджиангелова, председател на АББА - Асоциация на българите боледуващи от астма, алергии и ХОББ, доц. Ходжев, председател на Българско Дружество по Белодробни Болести (БДББ) и Доц. д-р Мария Стаевска, дм Началник отделение по Респираторна алергия и атопия към Университетска болница Александровска, която представи статистика за хроничните заболявания.

По време на редовното заседание бяха обсъдени също Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27.01.2020 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от народният представител Спас Панчев на 23.01.2020 г. - първо гласуване.; Дискусия на тема „Социалната и здравна значимост на белодробните заболявания“, по предложение на „Асоциация на българите боледуващи от астма“.; Дискусия на тема заболяването „Атопичен дерматит – тежка форма“, по предложение на „Национален алианс на хората с редки болести“.

Диана Хаджиангелова, председател на АББА представи кампанията „Социалната и здравна значимост на белодробните заболявания“ и нейните цели, в рамките на която бяха представени и дейностите, проведени до момента по проект ПРЕВЕНТ, както и предстоящите такива. Доцент Владимир Ходжев, председател на Българското дружество по белодробни болести БДББ представи статистически данни от Бялата книга на белодробното здраве в Европа, рискови фактори при белодробни заболявания, успехи и проблеми свързани с отделните групи белодробни заболявания. Доцент Мария Стаевска, председател на Българското алергично дружество /БАД/от своя страна запозна присъстващите със статистически данни на Световната здравна организация за здравната тежест на алергичните заболявания, както и беше представено кратко видео с акцент към бронхиланата астмата, като най-често срещано хронично заболяване в детска възраст.
Видео от презентацията е налично тук: https://www.youtube.com/watch?v=XJ3r_c239SQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2h8rqZcR-XWzmqOHpOBseJsa-voDSmy1L4X-bGYmofaDPs7OHT1OKae88
Видео от кампания „Социалната и здравна значимост на белодробните заболявания“: https://www.facebook.com/AbbaAsociaciaNaBulgariteBoleduvasiOtAstma/videos/529717050983517/?t=4

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ ПРЕВЕНТ
Целите на проект "Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания /ПРЕВЕНТ/", са следните:

  • Информиране на гражданите за ползите от упражненията за здраве, предотвратяването и възстановяването от хронични заболявания чрез физическа активност и насочването на гражданите към безопасно и ефективно участие в организирани програми за физическа активност;
  • Повишаване на осведомеността на здравните специалисти за насърчаване на пациентите за системно включване в спорт и физическа активност и за запознаването им с актуалните данни от изследванията за подходящи форми на упражнения в зависимост от спецификата на различни заболявания.
  • Обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти, психолози) и професионалисти за безопасно и ефективно използване на физическата активност като средство за предотвратяване и възстановяване от хронични заболявания.
  • Активизиване, улесняване и насочване на обществените, общинските и частните органи за организиране на безопасни и ефективни програми за целенасочена физическа активност за профилактика и рехабилитация на хронични заболявания в партньорските държави.
  • Изграждане на мрежи от обществени, общински и частни доставчици, предлагащи здравни услуги и услуги за физическа активност.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Специфичната програма е адресирана към:
1) Пациенти с хронични заболявания,
2) Граждани, които към момента нямат регистрирано хронично заболяване;
3) Медици;
4) Здравни специалисти (физиотерапевти, медицински сестри и др.);
5) Спортни треньори, Учители по физическо възпитание и спорт;
6) Здравни организации (болници, центрове, регионални клиники и др.);
7) Здравни институции и организации за физическа активности;
8) Частни и други здравни услуги (медицински клубове, рехабилитационни центрове) и услуги за физическа активност (спортни зали, клубове).

Основните дейности по проекта са:

1. Събиране на данни за целевите групи: a). отчитане на демографските и социални характеристики на хората с хронични заболявания, които са и специфичната целева група на проекта; и б). регистрация на обществени, общински и частни доставчици на здравни услуги и услуги за физическа активност (здравни центрове, регионални клиники, общински клиники, асоциации, треньори и др.).
2. Оценка на нагласите към физическата активност и качеството на живот при хората с хипертония и сърдечно-съдови заболявания
Целта на тези работни групи е да проведат проучвания за нагласите, качеството на живот и нивата на физическа активност на групи от населението с хронични заболявания.

3. Създаване на 4 наръчника
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения, които да подобрят здравето и превенцията;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, които да подобряват тяхното здраве и качество на живот;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациентите с хипертония, които да подобрят тяхното здраве и качество на живот;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациентите със затлъстяване, които да подобряват тяхното здраве и качество на живот.

4. Създаване на уеб портал с образователни, научни и обучителни материали за физически упражнения. Целта е създаването на уеб портал с информационни, научни и образователни материали за упражненията, здравето и качеството на живот на населението на страните партньори, с акцент върху пациентите с хронични заболявания.
5. Обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти и др.) и специалисти по физическа активност. Изпълнение на пилотните обучения на лекари, здравни специалисти и специалисти по физическа активност, които от своя страна ще изпълняват пилотните програми за упражнения с различни групи от населението.
6. Мрежи на обществените институции (здравни центрове, регионални клиники, медицински асоциации и др.), общински (общини, общости и др.) и частни организации (зали, рехабилитационни центрове и др.), предлагащи здравни услуги и упражнения.
7. Дни за упражнения.
Информиране и повишаване на осведомеността за значението на физическата активност за превенция и възстановяване от хронични заболявания, както и за подобряване на здравето и качеството на живот.

8. Интервенционални тренировъчни програми при граждани без наличие на хронични заболявания и при такива, диагностицирани с хронични заболявания
Пилотни програми за обучение в различни групи от населението и оценка на тяхната ефективност. Програмите за физическа активност ще се планират и ще бъдат изпълнявани от спортни специалисти. Изпълнението на тези програми ще се осъществява в здравни центрове и затворени зони за физическо натоварване (физиологично - здравословно население).

Проект ПРЕВЕНТ е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.