ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PREVENT

Включи се в измерване на физическата дееспособност ПРЕВЕНТ
19.04.2019 г.
Проект ПРЕВЕНТ "Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания /ПРЕВЕНТ/" има за цел да информира гражданите за ползите от упражненията за здраве, предотвратяването и възстановяването от хронични заболявания чрез физическа активност и насочването на гражданите към безопасно и ефективно участие в организирани програми за физическа активност; Дейностите ще повишат също така осведомеността на здравните специалисти за насърчаване на пациентите за системно включване в спорт и физическа активност и за запознаването им с актуалните данни от изследванията за подходящи форми на упражнения в зависимост от спецификата на различни заболявания. Планирани са и обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти, психолози) и професионалисти за безопасно и ефективно използване на физическата активност като средство за предотвратяване и възстановяване от хронични заболявания, както и активизиване, улесняване и насочване на обществените, общинските и частните органи за организиране на безопасни и ефективни програми за целенасочена физическа активност за профилактика и рехабилитация на хронични заболявания в партньорските държави. С всички планирани дейности, партньорите се надяват да изградят мрежа от обществени, общински и частни доставчици, предлагащи здравни услуги и услуги за физическа активност.

Една от първите дейности на проект ПРЕВЕНТ е анализ на ситуациите в държавите партньори по проекта, който ще бъде извършен възоснова на проучване на физическата дееспособност, посредством международен въпросник за физическа активност. Можете да се включите и да дадете своя принос напълно анонимно на адрес: https://s.surveyplanet.com/2YjwDbs82
Данните от изследването ще бъдат използвани единствено за изследователски цели.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Специфичната програма е адресирана към:
1) Пациенти с хронични заболявания,
2) Граждани, които към момента нямат регистрирано хронично заболяване;
3) Медици;
4) Здравни специалисти (физиотерапевти, медицински сестри и др.);
5) Спортни треньори, Учители по физическо възпитание и спорт;
6) Здравни организации (болници, центрове, регионални клиники и др.);
7) Здравни институции и организации за физическа активности;
8) Частни и други здравни услуги (медицински клубове, рехабилитационни центрове) и услуги за физическа активност (спортни зали, клубове).

Основните дейности по проекта са:
1. Събиране на данни за целевите групи
a). отчитане на демографските и социални характеристики на хората с хронични заболявания, които са и специфичната целева група на проекта; и б). регистрация на обществени, общински и частни доставчици на здравни услуги и услуги за физическа активност (здравни центрове, регионални клиники, общински клиники, асоциации, треньори и др.).

2. Оценка на нагласите към физическата активност и качеството на живот при хората с хипертония и сърдечно-съдови заболявания
Целта на тези работни групи е да проведат проучвания за нагласите, качеството на живот и нивата на физическа активност на групи от населението с хронични заболявания.

3. Създаване на 4 наръчника
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения, които да подобрят здравето и превенцията;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, които да подобряват тяхното здраве и качество на живот;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациентите с хипертония, които да подобрят тяхното здраве и качество на живот;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациентите със затлъстяване, които да подобряват тяхното здраве и качество на живот.

4. Създаване на уеб портал с образователни, научни и обучителни материали за физически упражнения.
Целта е създаването на уеб портал с информационни, научни и образователни материали за упражненията, здравето и качеството на живот на населението на страните партньори, с акцент върху пациентите с хронични заболявания.

5. Обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти и др.) и специалисти по физическа активност.
Изпълнение на пилотните обучения на лекари, здравни специалисти и специалисти по физическа активност, които от своя страна ще изпълняват пилотните програми за упражнения с различни групи от населението.

6. Мрежи на обществените институции (здравни центрове, регионални клиники, медицински асоциации и др.), общински (общини, общости и др.) и частни организации (зали, рехабилитационни центрове и др.), предлагащи здравни услуги и упражнения.

7. Дни за упражнения.
Информиране и повишаване на осведомеността за значението на физическата активност за превенция и възстановяване от хронични заболявания, както и за подобряване на здравето и качеството на живот.

8. Интервенционални тренировъчни програми при граждани без наличие на хронични заболявания и при такива, диагностицирани с хронични заболявания
Пилотни програми за обучение в различни групи от населението и оценка на тяхната ефективност. Програмите за физическа активност ще се планират и ще бъдат изпълнявани от спортни специалисти. Изпълнението на тези програми ще се осъществява в здравни центрове и затворени зони за физическо натоварване (физиологично - здравословно население).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца
Координатор: CENTER FOR DEVELOPMENT IN THE MEDITERRANEAN, Гърция
Партньори
KOA Кипър
Асоциация за развитие на българския спорт
Red Deporte: Sport and Cooperation Network Foundation (Испания)
Университет Sheffield Hallam
EN DRASEI, Гърция

Проект ПРЕВЕНТ е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.