Проект: PLAY’IN TOGETHER

Международна среща по проект PLAY’IN TOGETHER се проведе в София
05.02.2020 г.
В периода 04-05 февруари 2020, в София се проведе проведе трета международна среща по проект PLAY’IN TOGETHER, която беше домакинствана от Асоциация за развитие на българския спорт. По време на срещата, партньорите в проекта обсъдиха дейностите, целевата група, възможностите за устойчивост на проекта и неговата връзка с дейностите, които са планирани за домакинството на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024г. Събитието се проведе в защитеното кафене на фондация „Светът на Мария“ - място за трудова рехабилитация и усъвършенстване на умения, съобразени с индивидуалните потребности на заетите в него хора с интелектуални затруднения.

Срещата беше открита от Н. Пр. Флоранс Робин, посланик на Франция в България, която сподели: Спортът е важен инструмент за социално включване. Френското посолство в България работи целенасочено на местно ниво в България за включване на хора с увреждания и за мен е изключително важно да бъда с вас днес. Имате моята искрена подкрепа за популяризиране на спорта и физическата активност, особено сред целеви групи, които имат по-лимитиран достъп до тях“.
Участниците в срещата от Франция, Великобритания, Чехия, Белгия и Косово бяха приветствани и от Петьо Кънев – изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, национална Еразъм+ агенция за България: „Очакваме децентрализация на част от дейностите на програма Еразъм+ в сферата на спорта и се надяваме след 2021 година да имаме възможност да финансираме множество проекти, които да осигурят качествено включване на всички социални групи в обществата ни. Спортът е незаменима част от образователните процеси и се радваме, че имаме възможност да подпомагаме младите хора и техните обучители при участието им в международни обучения и обмени за придобиване на нови знания и умения“.

В срещата взеха участие и председателят на Европейски паралимпийски комитет Ратко Ковачич, както и представители на Министерство на образованието – Франция, Чешки Олимпийски Комитет, ENGSO (Европейска неправителствена спортна организация). По време на събитието бяха обсъдени иновативни методи на обучение, чрез които специалисти от партньорските организации ще обучат учители по физическо възпитание и спорт и треньори по вид спорт, как да се противопоставят успешно срещу дискриминацията и стереотипите към хората с различни физически, сензорни или ментални увреждания. Използвайки методологиите „Обучение чрез спорт“ и „Плейдагогика“.

Методологията „Обучение чрез спорт“ е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2012 година. Подобни образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипност и чувството на обществена принадлежност.

„Плейдагогика“ Playdagogy е методика за обучение, предназначена за деца на възраст от 6 до 11 години, разработена от PL4Y International в началото на 2000 година. Методите подпомагат процесите на учене докато децата играят различни игри и практикуват разнообразни спортове, като се съсредоточават в следните основни теми хранене / затлъстяване, хигиена, дискриминация, увреждания, околна среда, житейски умения (самоуважение, спазване на правила, зачитане на другите, съвместна работа и др.) и поведенчески рефлекси, които влияят положително върху участващите и средата около тях.

Цел на проект PLAY’IN TOGETHER
Европейското общество става все по-приобщаващо за всички хора с увреждания благодарение на популяризирането на олимпийските, параолимпийските и европейските ценности в спортната игра.

Специфични цели
• Европейската младеж да промени мисленето си към хората с увреждания чрез практиката на социално-спортни дейности;
• Децата с увреждания да се насърчат, оценят и осъзнят потенциала си чрез практикуването на социално-спортни дейности, пренасящи параолимпийски, олимпийски и европейски ценности;
• Положителните взаимодействия и приятелството между европейските граждани следва да бъдат в основата на тяхната комуникация, а спортните игри се превръщат в силна връзка и обединяваща публика за гражданите с или без увреждания.

Част от разработените до момента образователни инструменти могат да бъдат изтеглени и ползвани свободно от следния линк: https://www.dropbox.com/sh/bxcstqprebza25f/AAChOYC_Q1NIaZTBmoovBp60a?dl=0

Проект PLAY’IN TOGETHER е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.