22.02.2020
На 22ри и 23ти февруари 2020, в Национална спортна академия "Васил Левски" се проведе представяне на дейностите по проект PLAY’IN TOGETHER. В представянето взеха участие над 35 спортни експерти, като взеки...
05.02.2020
В периода 04-05 февруари 2020, в София се проведе проведе трета международна среща по прое...
01.02.2020
Методологията „Обучение чрез спорт“ е иновативна за България, разработена от специалисти о...
13.09.2019
В периода 08.09.2019 - 13.09.2019, в Прага, Чехия се проведе проведе втора международна ср...
15.08.2019
Днес, 15 август 2019 се проведе #BeActive ден в Германски манастир Св. Иван Рилски, органи...
24.04.2019
В резултат от проведено в Париж през февруари 2019г обучение на спортни специалисти, в България се проведоха обучителни сесии на спортни и обучителни специалисти по методите Playdagogy и Обучение чрез спор...
22.02.2019
В периода 17-19 февруари 2019, в Париж се състоя първата среща на националните координатори по проект PLAY’IN TOGETHER, в която взе участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българ...
28.12.2018
Първото сътрудничество между Организационния комитет за Олимпийските и параолимпийските иг...