19.09.2019
Основната цел на проект PASSPORT (Project for Academy Sport Support) е да насърчава и подкрепя доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите. Засяга гореспоменатите цели чрез повишаване на ...
15.07.2019
Основната цел на проект PASSPORT (Project for Academy Sport Support) е да насърчава и подк...
22.02.2019
В периода 20-23 февруари 2019, в Айдовсчина, Словения се проведе втора международна среща ...
18.01.2018
Двойната кариера на спортистите е един от приоритетите в политиките за спорт и физическа а...
15.01.2018
В периода 14 -17 януари 2018, в Сасари, Италия се проведе първа международна среща по про...
10.01.2018
Основната цел на Проект за Академична Спортна Подкрепа – ПАСПорт е да подпомага и насърчава добро управление в спорта и двойната кариера на спортистите чрез осведомяване на обществото относно затрудненията...