ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Партньорски проекти

Кандидатствай за обучителен курс GAIN, GROW & GIVE в Унгария
11.08.2021 г.
КОГА:
25.09.2021 – 02.10.2021
КЪДЕ:
Будапеща, Унгария
УЧАСТНИЦИ:
5 Младежки работници от България, Унгария, Кипър, Португалия, Италия.


ЗА ПРОЕКТА:
SPORT AS AN EDUCATIONAL TOOL FOR DEVELOPMENT - Основната цел на обучителният курс е да спомогне на участниците да изполват спорта като образователно средство за развитие и насърчаване на ценностите на ЕС. По време на обучението, участниците ще:
  • Открият, тестват и разработят инструменти за използване на спорта като образователен инструмент за насърчаване на ценностите на ЕС и развитие на компетенции;
  • Развият умения за планиране и провеждане на образователни семинари
  • Ще проучат инструменти, които подпомагат учебния процес, включително анализ на информация и признаване на умения
  • Ще се запознаят с дейностите от ръководството Move and Learn и Спорт като инструментариум за активно гражданство
  • Ще научат повече за методите за здравословен начин на живот и неформално обучение


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
  • Младежки работници (и младежки лидери), спортни треньори, учители по ФВС - 5 от всяка страна партньор на възраст 18 – 30 години
  • Владеене на английски език на работно ниво
  • Възможност за участие в спортни дейности по време на обучението

ПЪТНИ РАЗХОДИ:
 Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
 Препоръчително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта;
 Пътните разходи ще бъдат възстановени след предаване на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени;
 На участниците от България ще бъдат възстановени разходи до 275 евро на човек (в тази сума могат да бъдат поети и разходите за КОВИД тестове). Срок за възстановяване на пътни разходи: около 2-3 месеца след предоставяне на всички отчетни документи.

КАКВО ДА ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ:
 Традиционни храни и напитки, които да споделите с останалите участници по време на междукултурната вечер;
 Кратко представяне на Вашата организация. Можете да подготвите презентация, брошури или снимки, с които да представите дейностите на организацията;
 Лекарства и здравна застраховка;
 Лични хигиенни продукти (шампоан, сешоар и др.);
 Удобни дрехи и обувки.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
 Ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 275 евро.
 Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени.
 Кандидатстващите участници трябва да имат възможност за закупуване на самолетни билети по одобрената опция до 3 дни след потвърждение на участието им.
 Във формуляра за кандидатстване има поле за прилагане на вариант за пътуване, което следва да е съобразено с информацията за летище и местен транспорт, описани с пълния информационен пакет;
Такса участие в обмена – 40 евро (заплаща се на място на координаторите)


СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
25/08/2021
 Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/tj3pbqtoqmvqzsr/Partnercall_Spot%20as%20a%20tool%20m%C3%A1solata%20%284%29.pdf?dl=0
 Апликационна форма:
Апликационна форма

Обучението е съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз.