ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Партньорски проекти

Кандидатствай за обучителен курс Youth social EntrepreneurS (YES)
10.05.2021 г.
  • КОГА:
17.06.2021 – 23.06.2021
  • КЪДЕ:
Ури, Италия
  • УЧАСТНИЦИ:
Младежки работници и лидери от България, Италия, Гърция, Испания, Словакия и Полша.


ЗА ПРОЕКТА:
„Youth social EntrepreneurS“ – YES (Младежи социални предприемачи) е обучителен курс, включващ 19 участници от 6 различни страни (България, Италия, Гърция, Испания, Словакия и Полша).

Социалното предприемачество, със своя значителен потенциал, може да се превърне в основата на дейностите за подпомагане на заетостта, участието и активното гражданство на младите хора, които са основани на предаването на трансверсални умения, инициативност и отношение към предприемачеството (творчество, иновации, поемане на риск, възползване от възможностите и превръщането на идеите в реалност) в рамките на ученето през целия живот чрез неформално образование.

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА ДА:
 Осигури на участниците образователна рамка относно социалното предприемачество;
 Осигури на участниците специални компетенции по отношение на социалното предприемачество като: маркетинг, управление, комуникация и работа в мрежа;
 Развие активното участие, като създаде инструменти за неформално образование, основани на социалното предприемачество.
Обучителният курс обхваща две от целите, заложени в Европейската стратегия 2020:
 Заетост;
 Бедност и социално изключване.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Младежки работници (и младежки лидери): 13 участници – по 2 от всяка страна партньор и 3 от приемащата организация (община Ури) на възраст 18-35 години (с изключение на изискванията за участие, свързани с професионалното развитие).
Специални изисквания:
 Да бъдат интегрирани в структурата на изпращащата организация;
 Поне 2 години опит в работата с младежи чрез методите на неформалното образование;
 Да бъдат заинтересовани от темата за социалното предприемачество, да бъдат мотивирани да споделят знания и методологии и да ги разпространяват в рамките на своята организация.

Местни администратори:
Ще присъстват 5 участници – по 1 от всяка страна партньор и 1 от организацията домакин (община Ури), на възраст 23-35 години (с изключение на изискванията за участие, свързани с насърчаването на младежката интеграция и местното развитие в общността).
Специални изисквания:
 Да бъдат местни администратори в общности, характеризиращи се с високи нива на NEET сред младежкото население;
 Да имат желание да развиват умения за социално предприемачество и да бъдат мотивирани да ги разпространяват в своята общност.

ПЪТНИ РАЗХОДИ:
 Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
 Препоръчително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта;
 Пътните разходи ще бъдат възстановени след предаване на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени;
 Срок за възстановяване на пътни разходи: около 2-3 месеца след предоставяне на всички отчетни документи.

КАКВО ДА ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ:
 Традиционни храни и напитки, които да споделите с останалите участници по време на междукултурната вечер;
 Кратко представяне на Вашата организация. Можете да подготвите презентация, брошури или снимки, с които да представите дейностите на организацията;
 Лекарства и здравна застраховка;
 Лични хигиенни продукти (шампоан, сешоар и др.);
 Удобни дрехи и обувки.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
 Ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 275 евро.
 Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени.
 Кандидатстващите участници трябва да имат възможност за закупуване на самолетни билети по одобрената опция до 3 дни след потвърждение на участието им.
 Във формуляра за кандидатстване има поле за прилагане на вариант за пътуване, което следва да е съобразено с информацията за летище и местен транспорт, описани с пълния информационен пакет.


СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
24/05/2021
 Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/s6ysyowggvxkrzq/Info-Pack-KA105-YES-URI-v3.pdf?dl=0
 Апликационна форма:
https://forms.gle/2ES4H52w8ixB3B7n6

Обучението е съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз.