ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Партньорски проекти

Кандидатствай за обучителен курс Getting non-Formal Skills!
26.08.2021 г.
Кога:
06-11.10.2021
Къде:
Вилaбланка, Испания
Кой:
29 младежки работници (по 3 души от партньорска държава, без ограничения във възрастта) от Испания, Унгария, Полша, Португалия, Италия, Словакия, България, Обединеното Кралство и Хърватия


За проекта:
Прилагането на методите и уменията, използвани в неформалното обучение и прилагащи се и в други области, се развива бързо през последните години, като се появяват множество органи и институции в тази образователна област на международно ниво, които го използват като начин на преподаване, демонстриращ своя потенциал и ефективност.
Много институции следват този принцип, като чрез него подобряват на начина си на преподаване, като правят учениците по-ангажирани и запознати с процеса на обучение и най-важното – мотивират ги.
Повечето от проектите, основани на „играта, уменията и методологиите на неформалното образование“, са се съсредоточили до голяма степен върху младежкия сектор, като оставят настрана „възрастния“ сектор, който има нужда да се възползва от огромните ползи, защото те са инструменти за мултиплициране на АКТИВНИЯ подход, който неформалната образователна система притежава.

Цели на обучителния курс:
 • Запознаване с методологията на ученето чрез игра;
 • Включване на неформалните методи, ресурси и умения във всички различни области на нашия живот: работа, свободно време, семейство и т.н.;
 • Обмен на неформални методи на обучение с членове от различни националности и култури;
 • Откриване на конкретни инструменти за работа с детски, младежи и възрастни екипи и най-вече тяхното практическо приложение;
 • Запознаване на участниците с метода на „игра“ в неформалното образование, при който те стават част от процеса „Учене чрез игра“, а след това те да въведат тази методология и инструменти във формалното обучение и в съответните работни центрове;
 • Осигуряване на участниците и техните организации уменията и ресурсите на неформалното образование, така че те да могат да го прилагат в различните си области на действие;
 • Включване на участниците в процеса на самооценка чрез игра с помощта на компетенциите на Youthpass (като използваме и сертификата като инструмент);
 • Насърчаване на процеса на създаване на идеи (креативност), планиране (планиране/организиране), действие (изпълнение на проекти), размисъл и усъвършенстване (оценка на резултатите и бъдещи прогнози).

Профил на участниците:
 • Младежки работници, социални работници, спортни треньори, учители и други специалисти, работещи директно с младежи;
 • Възраст 18+;
 • Възможност за прилагане на практика на натрупаните по време на обучителния курс знания и умения;
 • Владеене на английски език.

Какво да вземете със себе си:
 • СИЛНА защита от слънцето;
 • Обувки за поход;
 • Удобни дрехи;
 • Раница;
 • Традиционни храни и напитки и неща, които ще са и необходими за междукултурната вечер;
 • Предпазни маски, дезинфектант и всички необходими неща за предпазване от възможно заразяване с COVID-19.

Пътни разходи:
• Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
• Задължително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина или Европейска здравна карта, като тя не се покрива от бюджета на проекта;
• Пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците от България в размер до 360 евро след събиране на всички пътни документи в добро състояние и възстановяване на сумите от страна на координаторите на проекта към изпращащата организация. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени;
• Срок за възстановяване на пътни разходи: около 2 месеца след предоставяне на всички отчетни документи.
• Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени.
• Проверете опция за самолетни билети, която ви позволява анулация и възстановяване на заплатените суми, т.к. ситуацията в Европа все още е динамична.

Информация за пътуване:
• Пристигане: 05 или 06 октомври - пристигане в локацията на обмена до 15:00ч на 06ти октомври Възможно е и пристигане на 05 октомври 2021.
• Отпътуване: 11 октомври 2021
• Летище: най-близките летища до локацията на обмена са Faro, Seville или Madrid, като имайте предвид възможностите за придвижване до Вилябланка (разписание и цени на местен транспорт).


Здравни мерки:
• Пътуването на участници, които проявяват някакви симптоми преди пътуването към Испания е абсолютно ЗАБРАНЕНО!
• През цялото време на проекта използването на защитни маски ще бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
• Температурата на участниците ще бъде мерена по два пъти на ден, за да се гарантира безопасността на групата!

Срок за кандидатстване: 15/09/2021
• Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/ly0bf4mfmlnxafx/Infopack%20TCGNFS%202021%20Dates%20Updated%202.0.pdf?dl=0
• Апликационна форма:
https://forms.gle/hvHHceqmQds3K6a57