Младежки обмен Don’t Stop Me Now се проведе в Поругалия
13.03.2020 г.
В периода 06.03.2020 – 13.03.2020 във Вила Нова де Сервейра, Португалия се проведе младежки обмен Don’t Stop Me Now, в който взеха участие младежи от Португалия, България, Полша, Словакия, Турция и Италия.

За проекта:
Основната тема на младежкият обмен беше спортът като инструмент за предаване на ценности, които могат да бъдат използвани в ежедневието на човек. Нашата цел бе да накараме участници от различни европейски държави да мислят заедно и да развият умения и методи за развиване на необходими знания.

По време на проекта участниците имаха възможността да разберат методологиите и най-добрите практики в спорта при предаването на ценности, които могат да бъдат използвани в ежедневието. През тези дни беше подготвен материал с резултатите от дейността „Don’t Stop Me Now“, който участниците, разделени по групи от различни държави, развиха, чрез различни инструменти (видеа, колажи, брошури, интервюта, кадри…).

Важно е да се подчертае, че участниците успяха да оценят личните умения, придобити чрез различните видове образование – формално и неформално. В допълнение, през целия проект се предвижда развитието на умения като: споделяне на опит, лична оценка и самочувствие, комуникация, работа в екип. Участниците ще бъдат „разпространителите“ на резултатите, получени по време на проекта. С богатия опит на партньорските асоциации, се смята, че този младежки обмен е възможност за споделяне на опит и методи и разработване на нови инструменти. Трябва да се отбележи значението на споделянето на информация и знания между участниците в различни реалности, както и обмена на опит между партньорските асоциации.

Младежки обмен Don’t Stop Me Now е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.