Кандидатствай за младежки обмен Дарявай органи – спасявай животи!
28.11.2019 г.
Кога: 02.05.2020 – 09.05.2020
Къде: Измир, Турция
Участници: 4 участници от всяка държава на възраст 16-25 години и 1 лидер, без възрастово ограничение
Държави: България, Турция, Испания, Словакия, Латвия, Румъния и Малта


Обобщение на проекта:
Основната тема на нашия проект е да се обърне внимание на значението на донорството на органи и значението му от гледна точна на здравословния начин на живот. Като млади доброволци, създадохме нашия проект заради неудобството, което изпитваме защото донорството на органи изглежда като смъртно решение в нашата държава. Донорството на органи е тема, над която трябва да се замисли всеки здрав човек. В същото време здравословния начин на живот стана още по-важен днес. В този контекст целите на нашия проект се очертаха в съответствие с тези две концепции.

Цели на проекта:
Да се премахнат предразсъдъците относно донорството на органи; Да се привлече внимание към седмицата на донорството на органи; Да се допринесе за разпространението на донорството на органи; Да се увеличи броя на доброволците и организациите, работещи в областта на донорството на органи и здравето; Да се увеличи броят на донорите на органи; Да се обърне внимание на зумбата; Да се насърчава здравословния начин на живот сред младите хора; Да се намалят разходите за здраве; Да се допринесе за политиките, създадени в областта на здравето; Да се допринесе за развитието на знанията и уменията на младите хора; Да се насърчава ученето през целия живот и все повече млади хора да се възползват от неформалните възможности за обучение.

Дейности:
Дейностите се основават на неформално обучение. Ние имаме за цел да използваме различни методи на обучение в нашия проект. По време на дейностите, участниците ще проучват, ще правят анализи, ще се опитат да решат определени проблеми, ще правят презентации, ще разглеждат доклади, ще правят творчески и театрални дейности и ще имат дейности, свързани със зумбата. Участниците ще работят индивидуално и като група. В същото време ще прекарат времето си в непрекъсната комуникация и диалог. Ще оценят както себе си, така и своите връстници и дейности. В дейностите е планирано да се учим от опита. Особено по време на посещението в KIZILAY и интервютата с обществеността, участниците ще се научат, като използват информацията, която имат и използват ги в реалния живот. В същото време те ще бъдат и оценители на представената от тях информация и резултати. В проектните дейности сме дали такива задачи, чрез които да дадем възможност на участниците да се учат от своите връстници.
Днес младежката безработица в някои страни е 50%, а нивото на бедност все още не е на желаното ниво, засяга милиони млади хора. В този контекст е планирано да се даде приоритет на младите хора, които са изложени на икономически и социални ограничения. Това ще бъдат 2 участници от всяка страна. Нашите партньори предимно работят с млади хора в неравностойно положение. При избора на участници нашите партньори, които работят в малки градове, ще дадат приоритет на младите хора, които имат географски недостатъци.

Профил на участниците:
  • млади хора на възраст 16-25 години.
Процесът на подбор ще има за цел поддържане на стабилен баланс и разнообразие между половете. Всички участници обаче ще бъдат оценявани въз основа на някои критерии:
• Въз основа на приноса им за овластяване на младите хора в своя район;
• На възраст 16-25;
• Възможността за участие по време на целия проект.

Пътни разходи:
  • Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта.
  • Препоръчително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта.
  • Пътните разходи ще бъдат покрити след събиране на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени.
Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени.
Срок за възстановяване на пътни разходи: около 2 месеца след предоставяне на всички отчетни документи.

  • Пристигане: 02 май 2020
  • Заминаване: 09 май 2020
Ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 275 евро.

Срок за кандидатстване: 31/01/2020
  • Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/u7bbpm0px31p0ja/INFOPACK%20-%20DONATE%20ORGANS%2C%20SAVE%20LIVES1.pdf?dl=0
  • Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/70czznabg87tu0b/Application_Form.doc?dl=0
Молим да изпратите попълнена апликационна форма на info@bulsport.bg