Приключи младежки обмен Bet For You
21.08.2019 г.
В периода 12-20 август 2019 в Искар, Испания се проведе младежки обмен Bet For You, в който взеха участие 33 участници от 6 различни държави: Испания, Португалия, България, Турция, Естония и Румъния. 5 души от държава – 4 младежи на възраст 18-30 години и 1 лидер.

Обобщение на проекта:
Новите технологии причиниха революция през последните години и в момента сме изправени пред общество с достъп до голямо количество данни, което е увеличило цифровите си възможности по отношение на информация, комуникация, решаване на проблеми и използване на софтуер за манипулиране на съдържание. Преминахме от гледане към употреба и от това да бъдем само потребители на дигитално съдържание до потребителски-производители (prosumers). Дигиталното съдържание е проникнало бързо и решително в живота ни, подпомогнато от използването на множество видове устройства: таблети и смартфони, които са най-релевантните в потреблението им през последните години. Един от големите проблеми на патологичния хазарт, признат като болест от Световната Здравна Организация (СЗО), е липсата на външни симптоми. Веднага осъзнаваме, че някой има проблем с алкохол или наркотици, но пристрастяването към играта, видео игрите или социалните мрежи отнема много повече време, за да бъде открито. Леснотата на достъпа до заеми и микрокредити, често "маскирани" с диви интереси с малки букви, води до усложняване на ситуацията, въпреки че е възможно играта да се развива и без да са намесени парите.

Чрез този обмен се опитахме да направим разлика между безотговорно използване и „пристрастяващо поведение“. Тъй като отговаря на същите параметри като пристрастяване към вещества: потребителят се нуждае от все повече и повече консумация, за да получи удовлетворение, агресия при въздържание, промяна на навиците на сън и хранене, изолация и загуба на семейния, професионалния и образователния живот. Също така разработихме пълен наръчник за техники, ресурси и динамика на превенция на пристрастяването, насочени към защита на младите хора от дигиталните пристрастявания на бъдещето.

Младежкият обмен беше проведен чрез неформално обучение, основано на опита, мотивацията и нуждите на участниците. По време на обмена, бяха използвани неформални образователни методи и методи, които осигуряват баланса между теория и практика като презентации, групови задачи, уъркшопи, игри, ролеви игри, упражнения и т.н.