Приключи младежки обмен Up the Mountain в Португалия
10.08.2019 г.
В периода 01 – 10 август 2019 години в Ковиля, Португалия се проведе младежки обмен Up in the Mountain. В обмена взеха участие младежи от 5 държави – България, Португалия, Словакия, Италия и Полша. Със съчетаването на креативността, социалния дух и очевидно спорта, младежкият обмен имаше за основна цел да създаде хора, взимащи решения, както и да насърчи инициативната роля в обществото на европейските младежи.


По този начин проектът бе разработен за насърчаване на уменията и методите за преодоляване на неравенствата и в същото време за придобиване на нови компетенции чрез различни области. Постигнахме въздействие на лично ниво, като предоставихме на участниците инструменти за подобряване на техните меки и умения, които да разпространят в собствените си градове, правейки ги активни и живи, като активно сътрудничат на своята общност. Дейностите бяха подготвени в перспективата на неформално образование и методология, които дадоха възможност на участниците да придобият нови знания по практичен и отразяващ начин.

Всяка от участващите държави трябваше да подготви презентация за страната си, както и презентация за организацията си. Презентацията трябваше да бъде динамична, креативна и забавна за зрителите. Всяка страна, също трябваше да представи информация за състоянието на държавата по темата на проекта.