Завърши обучителен курс в Португалия за спорт за хора с увреждания
30.07.2019 г.
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ изпрати трима участници, които бяха част от обучителния курс „Спорт: всички на борда“, който се проведе в Португалия в периода 21 и 29 юли 2019 г. и включваше 30 участници (младежки работници и хора с увреждания) от 8 различни държави (Португалия, България, Румъния, Испания, Гърция, Турция, Унгария и Литва). Представители на Асоциация за развитие на българския спорт бяха Каролина Зографова, Веромира Велинова и Георги Зографов.

Основната цел на това обучение бе насърчаването на адаптиран спорт за хора с увреждания (физически, сетивни или психически) и анализ на разнообразието на подхода към хората с увреждания в различните партньорски държави. Целта на проекта също така е да насърчава личното и социално участие на участниците, повишавайки самочувствието и мотивацията им да стимулират младите хора с различни възможности да спортуват, за да подобрят качеството си на живот и благосъстояние.

Участниците имаха възможността да бъдат в пряк контакт с целевата група, което улесни реалните познания за техните различия и прилики, използвайки спорта като инструмент за интеграция, разпространяващ идеята за спорт за всички.

По време на обучението се проведоха уъркшопи, групова динамика и спортни дейности като боче, волейбол, лека атлетика и голбал. Участниците в това обучение имаха възможност да се срещнат и с млади португалци, които се занимават с тези спортове, както и да обменят информация за своите култури и да научат повече за португалската култура.

В края на обучението участниците бяха придобили достатъчно знания за адаптиран спорт в своите държави и бяха овластени с инструменти за повишаване на заинтересоваността на техните организации и местни власти за подкрепа на инициативи от този обхват. Това международно Обучение беше част от програма Еразъм+, съ-финансирано от Европейския съюз.