Кандидатствай за младежки обмен (RE)CYCLING FOR NATURE
19.07.2019 г.
Кога:
21.10.2019 – 28.10.2019
Къде:
Клайпеда, Литва
Участници:
Общо 35 участници от 6 различни държави: Испания, Естония, Латвия, Гърция, Полша, България и Литва. Участниците трябва да бъдат по 5 от държава (4 участника от 18 до 30 години и 1 над 18 без възрастово ограничение).


Профил на участниците:
 • Младежки участници от изпращащи организации, активни младежки работници и младежки информационни работници;
 • Способни да говорят, пишат и разбират английски език поне на средно ниво;
 • Интерес към основната тема на обмена;
 • Способни и готови да разработват нови проекти.

За проекта:
Проект „(Re)Cycling for Nature“ издига новата високо интегрирана концепция за спорт, здравословен начин на живот, опазване на околната среда и активно гражданство на ново ниво. „(Re)Cycling for Nature“ дава нов подход на разрешаването на екологичните проблеми чрез колоездене и рециклиране, предпазвайки градската и природната среда от различен вид замърсявания: на въздуха, отпадъци; търсене на нови подходи и мерки за екологично образование, гражданска ангажираност и здравословен живот.

„(Re)Cycling for Nature“ представя силно интегрираната концепция за опазване на околната среда чрез организиране на екологични дейности докато карате велосипед - особено в региона на Балтийско море, където екологичните проблеми са от най-голямо значение. Идеята на проекта силно се фокусира върху насърчаването на здравословния начин на живот, който е много подкрепян от европейците. Политиката на ЕС в областта на здравеопазването и околната среда и неговата здравна стратегия (европейска политика за околната среда до 2020 г.), силно насърчават следните аспекти на здравната политика:
 • Превантивна работа - особено чрез насърчаване на по-здравословен начин на живот;
 • Равни шансове за добро здравно и качествено здравеопазване за всички (независимо от дохода, пола, етническата принадлежност и т.н.);
 • Защита на гражданите на ЕС от свързани с околната среда натиск и рискове за здравето и благосъстоянието;
 • Превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, зелена и конкурентна нисковъглеродна икономика.

Цели на проекта:
 • Създаване на по-добра представа в младите хора за здравословния начин на живот и колоезденето като инструмент за проучване на местното природно и културно наследство в региона на Балтийско море;
 • Осигуряване на идеи за обучение, основаващи се на колоездене, метод за катализиране на новите просоциални идеи и осъществяване на идеите;
 • Предоставяне на нови, иновативни идеи за младите хора, за това как да бъдат доброволци в местните спортни/екологични/културни организации;
 • Въвеждане на младежите в концепцията за учене чрез загуба на ксенофобските и дискриминационни нагласи;
 • Създаване на иновативни проекти за подпомагане на местните общности за опазване на местната културна, природна и спортна инфраструктура, за насърчаване на активна, здрава, културно богата среда за младежите и местните общности.

Методология на проекта:
Учене чрез преживяване, което включва високо практични дейности от страна на обучаващите се, които ще се упражняват, като действат заедно и се учат от практиката. Ученето, базирано на колоездене, е в основата на „Учене чрез преживяване“ поради активното участие на обучаващите се в спортни дейности, изследващи местното природно и културно наследство за по-добро разбиране и принос чрез доброволческа дейност в местните културни, природни и спортни инфраструктурни институции.

Важна информация:
 • Моля, подгответе се за междукултурната вечер: донесете традиционни храни и напитки от страната си;
 • Уверете се, че имате застраховка (или Европейска здравна карта);
 • Всяка страна трябва да подготви от 3 до 5 упражнения за разбиване на леда;
 • Оборудване – смартфон (за снимки и видеа).

Транспорт:

• Пристигане: 21 октомври 2019
• Заминаване: 28 октомври 2019
• Пристигане и отпътуване до летище Вилнюс.
Ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 275 евро.


Пътни разходи: Настаняването, храната, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта. Препоръчително е да имате Европейска здравна карта или да си направите медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта. Пътните разходи ще бъдат покрити след събиране на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени.
 • Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени.

Срок за кандидатстване: текущ
Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/19hm8ev2quw2aks/Infopack%20%28Re%29Cycling%20for%20Nature%20OR1.pdf?dl=0
Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/nr3mw7vsiaxihnz/Application_Form.doc?dl=0

Заб. Моля да изпратите попълнена апликационна форма на адрес info@bulsport.bg в посочения срок.