Кандидатствай за младежки обмен Sport-Based Education в Литва
09.05.2019 г.
Кога:
16 – 23 септември 2019
Къде:
Клайпеда, Литва
Участници:
35 участници от 7 различни държави: Испания, Румъния, Португалия, Естония, България, Полша и Литва. 5 души от държава – 4 младежи на възраст 18-30 години и 1 лидер без възрастово ограничение.
Организатор:
Problem-based learning institute


Относно проекта:
Днес формалното и неформалното образование осигуряват безброй възможности за учене и проучване на професионални и ежедневни дейности. Броят на обученията, възможностите за обучение и спортните дейности осигуряват добри условия за кариерно развитие и осмислят живота. Образователните технологии сега са толкова напреднали, че сега всеки обучаем има своя собствена библиотека в персоналния си компютър - така че ходенето в реалната библиотека не е толкова необходимо, за да се изучава или търси конкретна информация. Тези предимства не са без очевидни загуби. Информационните технологии обогатяват достъпа до информация, но намаляват физическите дейности на обучаемите, докато учат и живеят нормален живот. Все повече и повече време се прекарва пред компютъра, вместо да се занимаваме със спорт или да практикуваме активни и забавни дейности с приятели навън. Това е много ясно отразено с най-новите данни за физическата активност на младежите и здравните проблеми, свързани с младежкото затлъстяване - според Световната Здравна Организация над 58% от тях са с наднормено тегло и 23% - със затлъстяване в Европа (СЗО, 2018). Това се дължи на неактивния начин на живот и образованието на младите хора.
В детската градина децата, обикновено участват в редица учебни дейности, основани на игра, където имат повече възможности да останат физически активни, докато се учат. От началното училище, учениците са по-склонни да се третират по-структурно с фронтален стил на обучение, като изучават отделни предмети, където физическата активност се третира повече като отделен, дискретен предмет (Физическа култура), но не като неразделна част от самото обучение. Тази ситуация поставя физическата активност до голяма степен извън общото образование, оставяйки я само с цел укрепване на мускули и насърчаване на общите здравни условия, забравяйки, че физическите дейности силно подкрепят процесите на запаметяване в обучението. Употребата на психо-моторна памет в обучението може силно да подпомогне изучаването на всеки предмет, затова различните спортни техники трябва да бъдат насочени към подпомагане на нейното запаметяване и дълбоки учебни дейности. Това е причината да се насърчава обучение, основано на спорта за преподаване и обучение на младежи, които са претоварени с данни и информация в днешно време и искат по-разнообразни, активни учебни дейности с интегрирани физически действия. Затова спортно-ориентираният образователен проект стартира с цел насърчаване на спортните дейности в образованието за овластяване на активните методи на използване и насърчаване на процесите на запаметяване в неформалното образование на младите хора.
Добър пример за спортно-ориентирано образование е взет и от българския партньор – Асоциация за развитие на българския спорт, които са експерти в тази област и дълги години насърчават различни концепции за "Обучение чрез спорт". PBL Institute насърчава по-специално спортно-ориентирано образование за по-добра мотивация, участие и запаметяване, спомагайки за по-дълбоко обучение в неформалното образование.
Работни методи: Нашият младежки обмен ще бъде проведен чрез неформално обучение. Това означава, че обучението ще е основано на вашия опит, мотивация и нужди. По време на обмена, ще бъдат използвани неформални образователни методи и методи, които осигуряват баланса между теория и практика като презентации, групови задачи, уъркшопи, игри, ролеви игри, упражнения и т.н.

Профил на участниците:
  • Активни младежи в местната общност в държавите – партньори по проекта;
  • Способни да говорят, пишат и разбират английски на ниво, което ще им даде възможност да се чувстват комфортно по време на мобилността;
  • Заинтересовани по темата на обмена;
  • С желание да създават последващи дейности и проекти.


Транспорт:

• Пристигане: 16 септември 2019
• Заминаване: 23 септември 2019
• Пристигане и отпътуване до летище Вилнюс.
Ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 250 евро.


Пътни разходи: Настаняването, храната, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта. Препоръчително е да имате Европейска здравна карта или да си направите медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта. Пътните разходи ще бъдат покрити след събиране на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени.

Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени.

Срок за кандидатстване: текущ
Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/vwurpw3omcz156v/Sport-based%20education%20info-pack%20%281%291.pdf?dl=0
Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/ekl78gusltt6lzt/Application_Form.doc?dl=0

Заб. Моля да изпратите попълнена апликационна форма на адрес info@bulsport.bg в посочения срок.