Приключи проект CYCLING-BASED LEARNING
28.04.2019 г.
В периода 21-28 април 2019, във Вилнюс, Литва се проведе младежки обмен CYCLING-BASED LEARNING, в който взеха участие 5 младежи (18-30 години) и един лидер от България. В обучението се включиха и младежи от Испания, Румъния, Гърция, България, Полша и Литва, като акцент бе поставен на новата високо интегрирана концепция за психологическо благополучие, спорт, здравословен начин на живот, опазване на околната среда и активно гражданство на ново ниво. Ученето, основаващо се на колоездене, дава начало на новия подход към психологическото благосъстояние на младите хора, които имат плодотворни, здрави, активни пълноценни дейности в природата, заедно с други любими хора, които заедно признават природното и културното наследство на местния регион. Ученето, базирано на колоездене, разкрива силно интегрираната концепция за учене чрез правене чрез активно изследване на чувството за действие и учене заедно, докато карате велосипед.

Идеята на проекта силно се фокусира върху насърчаването на здравословния начин на живот и е високо подкрепена от европейската политика. Здравната политика на ЕС и нейната здравна стратегия силно насърчават следните аспекти на здравната политика:
• Превантивна работа - особено чрез насърчаване на по-здравословен начин на живот;
• Равни шансове за добро здраве и качествено здравеопазване за всички (независимо от дохода, пола, етническата принадлежност и т.н.);
• Справяне със сериозните заплахи за здравето, засягащи повече от една държава от ЕС;
• Подкрепа за динамични здравни системи и нови технологии.

Психичното здраве и спортните ползи на младежта се подкрепят в голяма степен в рамките на ЕС2020. Здравната политика на ЕС и състоянието на общественото здраве допринасят в голяма степен за изпълнението на стратегията „Европа 2020“, чиято цел е ЕС да придобие интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, насърчаваща растежа за всички - една от предпоставките за която е доброто здраве.

Въз основа на последните оценки на Световната здравна организация (СЗО) в страните от Европейския съюз, наднорменото тегло засяга 30-70%, а затлъстяването засяга 10-30% от възрастните. Над 60% от децата с наднормено тегло преди пубертета ще бъдат с наднормено тегло в ранна зряла възраст. Затлъстяването при децата е силно свързано с риск фактори за сърдечно-съдово заболявания, диабет тип 2, ортопедични проблеми, психични разстройства, ниски резултати в училище и по-ниско самочувствие. Ето защо се препоръчва предимно физическа активност и диета за справяне с проблемите, свързани със здравето (https://www.euro.who.int/…/nonco…/obesity/data-and-statistics).

Учените забелязват много ползи от карането на колело (https://www.bikeradar.com/…/30-reasons-to-take-upcycling-2…/ ), като побеждаване на болестта, по-дълъг живот, подобряване на общото здравословно състояние, загуба на наднорменото тегло, подобряване на умственото състояние, творчески пробив и много други. Ето защо този подход беше избран в проекта - за насърчаване на здравословния начин на живот на младите хора.

Регион Вилнюс – се оказва много хубав пример за „Cycling-based learning“ поради богатото си природно и културно наследство на тази прекрасна столица на Литва. Вилнюс се нарича "зеления град", защото в него има много зелени площи, в него се намират редица известни обекти на културно наследство със своя уникален културно-готически, бароков и възрожденски произход. „Cycling-based learning“ има силен неформално-образователен характер - дава на младите хора по-добро разбиране за ползите от здравословния начин на живот, докато се кара велосипед, показва как да се оценява местното природно наследство по отношение на опазването на горите, зелените площи, как да се допринесе за опазването на природните територии в градовете, крайградските райони и местните региони и как да се започне активно доброволчество в сродни организации. Осъзнаването на здравословния живот и ползите от колоезденето заедно в проекта стимулират насърчаването на активното привличане на обществото и нови идеи за реализация чрез доброволчески дейности.

Младежкият обмен бе съ-финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 – образователна мобилност на граждани.