Представител на АРБС взе участие в Star Of Europe във Финландия
12.11.2018 г.
В периода 06.11.-09.11.2018г. във Васатока, Финландия се проведе обучение Star Of Europe, организирано от Финландската национална агенция Еразъм+. В него взе участие Калинка Гударовска, член на управителен съвет на АРБС. По време на обучението бяха разгледани последователно стъпките за създаване на успешен Младежки обмен.

С помощта на методите на неформално обучение, участниците преминаха през фазите на планиране на подобен тип обмени, за да бъде разбран целия процес и приложен на практика на най-високо ниво. Бяха засегнати въпроси като: Как да създадем проект?, Как да се подготвим за него?, Как да се реализира на практика?, Как да кандидатстваме за финансиране?

Беше дадена яснота за целите на програмата "Еразъм+" в сферата на младежта, които дават рамка за съдържанието на проектите, а проектите могат да допринесат за постигането на тези големи цели.