Приключи обмен Knowing Illness with Creativity and Kindness
31.10.2018 г.
В периода 21.10.-31.10.2018 г. в град Аячо, Корсика се проведе младежки обмен Knowing Illness with Creativity and Kindness (KICK). В обмена като тийм лидер взе участие Калинка Гударовска, член на УС на АРБС, Емилия Цанова, която също е част от екипа на асоциацията, Мусалина Джалил и Никола Здравков – активни доброволци в организацията и Николай Бонджолов.

Целта на проекта беше да въведе колективен размисъл по темата за обществената превенция на сериозни заболявания като СПИН или рак. Темата на KICK бе специално избрана вследствие на множество статии, показващи социалните проблеми, касаещи липсата на информация за превенцията на заболяванията и гледната точка на младите хора по темата. В конкретният случай участниците бяха поканени да участват активно по време на всички етапи на проекта и да поемат ръководството на творчески семинари по темата за превенция на заболявания и/или благосъстояние/здравословен начин на живот.

Младежкият обмен беше съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.