Младежки обмен It Is Up To You се проведе в Испания
26.10.2018 г.
В периода 18 до 26 октомври 2018 година в Искар, Валядолид, Испания се проведе младежки обмен It Is Up To You, организиран от CLUB DEPORTIVO CHAÑE, който събра общо 40 участника от 5 държави (Уелс, България, Португалия, Франция и Испания). От България взеха участие 5 младежи на възраст от 18 до 30 години, които представиха „Асоциация за развитие на българския спорт“, а лидер на обмена беше Тони Гълъбов – активен доброволец в АРБС.

Основна информация:
Този младежки обмен се проведе от 18 до 26 октомври 2018 години в Искар, където 40 младежи, повечето от които с по-малко възможности, идващи от Уелс, Франция, Португалия и България, бяха събрани на едно място и усвоиха ценности на ръгбито, междукултурния диалог и здравословни навици чрез спорта. От друга страна любовта към спорта беше използвана, за да ги сближи с групата, в която искаме да избегнем изключване от обществото, пристрастяването към наркотици, с идеята, че ако можем да споделим хубави моменти с тях и в същото време да се запознаем с тази реалност от първа ръка, и да можем да им осигурим здравословен начин на живот, използвайки спорта като инструмент за подкрепа срещу проблемите им. Това е колаборация и подкрепа както за треньорите, така и за играчите от отборите по ръгби, също и за работниците в Proyecto Hombre Valladolid и ARVA, които съветваха участниците и бяха активна част от обмена. Работният език беше английски.

Нашият обмен се проведе чрез методите на неформалното обучение. Това означава, че обучението беше базирано на опита на участниците, техните мотивация и нужди. По време на обмена бяха използвани неформални методи на обучение и методи, които подсигуряват баланса между теория и практика – презентации, работа в екип, уъркшопи, ролеви игри, упражнения и др.

Партньорски държави и организации:
Португалия - RUGBY CLUBE DE LOULÉ WALES ACOLLEGESWALES / COLEGAUCYMRU LTD; България - АРБС (АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ); Франция - COC Rugby - La couronne

Проект It Is Up To You е съ-финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 – младежка мобилност.