Приключи обучение REFLECT в Корсика
09.10.2018 г.
В периода 26 септември – 5 октомври 2018 година в Аячо, Франция се проведе обучението REFLECT. Страните участнички бяха Белгия, България, Хърватска, Франция, Италия и Литва.

Обучението бе планирано за ангажирани с младежка работа младежки работници и участници, които имат опит в обучението, образованието и воденето на групи. С приоритет бяха участниците с желанието да се развиват чрез метода на преживяването.

REFLECT даде възможност на участниците, сред които двама представители на Асоциация за развитие на българския спорт, да се включат активно обучение, като експериментираха с метода за обучение чрез преживяване в колективна работна среда, базиран на открити въпроси, насочени към мястото и целта на треньор/обучител.
Целта бе да се работи върху използването на рефлексия, емоционална интелигентност, активно слушане и доброжелателство в изграждането на човешкото същество, чрез осъществяването на тези учебни точки като ефективен посредник.

REFLECT имаше за цел да подобри уменията и качеството на работа на професионалисти, работещи с млади хора с по-малко възможност, въз основа на използването и силата на размисъл като инструмент за групово развитие и групова динамика. Това обучение бе възможност за размисъл по темите за педагогика, колективна и лична подкрепа и сплотеност, като същевременно се работеше върху собственото поведение на участниците с цел лично и професионално развитие чрез положителна педагогика и доброта.