Приключи младежки обмен R-active-T
09.08.2018 г.
В периода 1 – 9 август 2018 година в Искар, Испания бе проведен младежки обмен “R-active-T!”. В него взеха участие 40 участници от 6 различни държави – Испания, Словакия, Чехия, България, Португалия и Франция.

Основна цел на младежкия обмен,“R-active-T!” бе борбата с обезлюдяването на селските райони и изчезването на хората и традициите им. Освен това, искахме да покажем на участниците начини за генериране на възможности за самостоятелна заетост в селските райони, без да се налага да напускат родните си места. По този начин бяха направени различни динамики и игри, насочени към повишаване на осведомеността сред младите хора по отношение на околната среда, спортни дейности и анализ на положението на младежката безработица в дейностите на организациите, към които принадлежат участниците и как от доброволчеството активно насърчаваме помощта на общностите и правителствата да облекчат все по-очевидния и най-широко разпространен проблем: постепенното изчезване на нашата природа, нашият произход и многобройните последствия, които води за туризма, икономиката, стимулирането на селския живот и преди всичко самата природа.

Младежкият обмен бе проведен чрез методите на неформално образование. Това означава, че обучението бе базирано на вашият опит, мотивация и нужди. По време на обмена такива методи на неформално образование и методи, които гарантират баланса между теория и практика бяха презентации, групова работа, игри, ролеви игри, упражнения и др.