Кандидатствай за обмен Knowing Illness with Creativity and Kindness
03.08.2018 г.
Къде:
Аячо, Франция
Кога:
21-31 October 2018
Участници:
4 младежи (16-25 години) + 1 лидер (без възрастово ограничение)
Работен език:
Английски език
Партньори:
България (Асоциация за развитие на българския спорт); Хърватска (Outward Bound Croatia); Франция (Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse); Италия (Mine Vaganti NGO).


Тема:
KICK желае да въведе колективен размисъл по темата за обществената превенция на сериозни заболявания като СПИН или рак. Темата на KICK бе специално избрана вследствие на множество статии, показващи социалните проблеми, касаещи липсата на информация за превенцията на заболяванията и гледната точка на младите хора по темата. В конкретният случай участниците ще бъдат поканени да участват активно по време на всички етапи на проекта и да поемат ръководството на творчески семинари по темата за превенция на заболявания и/или благосъстояние/здравословен начин на живот.

Практическа информация:
Ще се даде приоритет на възможно най-голямото възможно разнообразяване на общата национална група по отношение на физически, културни, обществени или социални различия. Половината група трябва да се е сблъсквала със сегашни или минали заболявания (незаразни). Двама супервайзори, специализиран водач и медицинска сестра също ще бъдат осигурени. Има възможност и за включване на участници с физически увреждания: CSJC разполага с 2 адаптирани стаи, в които да приеме участници с увреждания.

Програма:
ще я откриете прикачена (може да има претърпи леки промени). Лидерите на всяка държава трябва да проведат един уъркшоп, свързан с темата на обмена.

Пътни разходи:
Възстановяването се изчислява чрез калкулатора за разстояние на европейската комисия с максимален лимит за възстановяване:
Максимална стойност: 275 евро на човек
При пристигането, всички участници трябва да предоставят всички оригинални билети и бордни карти и да изпратят по пощата оригиналните билети и бордни карти на адреса, който ще бъде предоставен. В рамките на 1 или 2 месеца, в зависимост от това колко бързо ще отнеме този процес, всички участници ще получат възстановяване на заплатените суми.
Настаняването е осигурено, а разходите за път ще бъдат възстановени в рамките на посочената сума.
  • Пътни разходи:
Напомняме на нашите участници, че пътните разходи до Корсика може да бъдат високи и следва да се закупят билети веднага след потвърждение от страна на организаторите.

Такса участие:
15 евро на човек, която се заплаща на посрещащата организация в брой.

Кандидатстване:
Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Апликационна форма: https://www.dropbox.com/s/fll7z57fc2frr0n/Application_Form_KICK.doc?dl=0
• Срок за кандидатстване: 17/08/2018


Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.