Кандидатствай за 10 месечен ЕДС в Италия Re-Activate
03.08.2018 г.
Локация и период:
05/10/2018 - 02/08/2019, град Сенигалия, Италия
Участници:
1 участник от България на възраст 18-30 години
Организация домакин:
Tennistavolo
Oбява на проекта:
https://europa.eu/youth/volunteering/project/8460_enИнформацията за проекта:

  • Период за провеждане на дейности: Ноември 2018 - 02/08/2019

  • Проектът включва 2 доброволци, един от Австрия и един от България

  • Резюме на проекта и дейностите:

Проект “ReActivate” ще бъде осъществен в организация домакин, намираща се в Сенигалия: Асоциация TennisTavolo. Предназначен е за 2ма доброволци за 10 месеца. Участието ще бъде достъпно за всички, но фокусът ще бъде специално върху участници, които са се сблъсквали с местни предизвикателства. Всъщност, проектът ще се фокусира върху темите за неравенство, дискриминация и активно гражданство: доброволците ще бъдат насърчавани да се учат на това как да се изразяват и как да превърнат реалността, в каквато те искат да бъде.
В Асоциация TennisTavolo, която е спортна асоциация, доброволците ще работят въру дискриминацията чрез спорт, основни дейности: доброволците ще бъдат включени в обучения, уъркшопи засягащи спорта и неравенствата, кампании за повишаване на осведомеността в училища и публични събития. Доброволците ще бъдат включени в дейности, които ще им помогнат да изразят своята идентичност, да преодолеят пречките си и да станат активни граждани. Благодарение на активните си НПО-та и Община, Сенигалия работи силно срещу дискриминацията от всякакъв вид чрез публични събития и училищни уъркшопи. Това ще бъде перфектният контекст за доброволците да научат как да станат активни граждани, насърчаващи ценностите на приобщаване, разнообразие и социална промяна в обществото.

Поради тези причини, основните цели на проекта са доброволците да научат различни начини да изразяват и уважават идентичността си; да се чувстват включени и като част от обществото; да научат инструменти и най-добри практики по темата за социална дискриминация; да станат активни граждани с цел да допринесат към създаването на обществото, което те биха искали да имат и самостоятелно да организират дейности и събития за повишаване на осведомеността по социални въпроси.

В същото време, организациите домакини ще станат по-иновативни и атрактивни за своите потребители; ще се възползват от интеркултурните и лични преживявания на доброволците с цел - да могат да предложат по-завършени и ефикасни дейности и да намерят нови начини да се докоснат до младите хора. С участието си в дейности и публични събития, местната общност ще бъде стимулирана да стане активна, ще научат нови инструменти и най-добри практики, с които ще допринесат са по-приобщаващо общество.

Проектът работи в посоката на насърчаване на по-добро общество, където има повече информация за това как човек може да бъде различен и по-малко дискриминиран заради това. На местно ниво, благодарение на този проект, искаме да създадем диалог в местната общност на теми като сексуална ориентация, физически увреждания, религия, етническа принадлежност, пол и т.н, които обикновено са смятани за препятствия. С повишаването на броя на дейностите по темата се надяваме да достигнем до по-голям брой хора.
Освен това, на местно ниво, доброволците ще допринесат за интеркултурен начин на живот в работната среда на организацията домакин, като това ще стимулира толерантно и непредубедено отношение от страна на местната общност, на местните потребители и на всеки, които ще влезе в контакт с доброволците. Въздействието, което се очаква на местно и регионално ниво, всъщност, е създаването на общество, което е непредубедено и уважава разнообразието във всяка една негова форма, намалявайки епизодите на дискриминация.

На международно ниво, този проект, предлага възможността на организации от различни държави да работят заедно, чрез организациите координатори, укрепвайки партньорствата помежду си. Благодарение на стратегическото партньорство “ALL IN”, което бе вдъхновението за този проект, резултатите могат да бъдат мултуплицирани за в бъдеще, защото работи в същата посока на европейско ниво.

Настаняване и изхранване:
Настаняването ще бъде в апартамент с двойна стая в град Сенигалия, като то ще бъде поето от посрещащата организация.
• Джобни: месечна индивидуална подкрепа от 150,00 евро, чрез банков трансфер в сметката на доброволеца в първия ден от всеки месец.
• Средства за храна - месечно заплащане на 150,00 евро чрез банков трансфер в сметката на доброволеца в първия ден от всеки месец.
• Пътни разходи: Доброволци от Австрия: 180,00 евро, Доброволци от България: 275,00 евро.

Кандидатстване:
Изпрати CV и мотивационно писмо на candidates@vicolocorto.org
• Срок за кандидатстване: 07/10/2018
• Важно! Кандидатстването е обявено и в платформата на Европейската комисия и молим да включите в мотивационното си писмо, че кандидатствате чрез Асоциация за развитие на българския спорт, за да може кандидатурата ви да бъде с приоритет.В периода (27-31 август) ще бъдат проведени интервюта по скайп, в сътрудничество с организациите по проекта – изпращащи и приемащи.

Моля обърнете внимание, че от 2018, кандидатите трябва да регистрират своите данни в Европейския Корпус по Солидарност и да получат индивидуален номер за справка (на този адрес: https://europa.eu/youth/solidarity_en).
Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия