ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Партньорски проекти

Обучителен курс Move On! се проведе в Полша
03.09.2017 г.
Move On! е международен обучителен курс, който се проведе в Лесно, Полша и беше осъществен с младежки работници, използващи методи за неформално обучение. Спорт, игри, енерджайзъри и танци бяха инструментите и методите за насърчаване на приобщаването. Използвайки опита и идеите на всички участници участниците работиха за това как да насърчаваме включването (в работата с младежи с по-малко възможности, по-специално: мигранти, млади хора, които са изключени, слабо социализирани). В проекта взеха участие 28 младежки работници от 9 различни държави - Полша, Гърция, България, Румъния, Франция, Испания, Португалия, Словакия и Италия.

Обучението се проведе в периода 26/08 – 03/09/2017 в гр. Лесно, Полша, а Асоциация за развитие на българския спорт е партньор по проекта.

Резултати от проведената мобилност:
  • Брошура:
https://view.joomag.com/move-on-training-course-inclusion-of-youth-through-sport/0354893001505054999?short
  • Видео: