ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ENDURANCE
13.05.2022 г.
ТЕМА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО:
• Изграждане на предприемачески капацитет в спорта


ПОДХОДЯЩО ЗА:
• обучители и доставчици на ПОО
• спортисти, треньори по вид спорт, професионалисти, свързани със спорта
• мениджъри на спортни асоциации и техните членове

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕТО:
• български, английски, фински, италиански, испански, словашки, хърватски

ТИП ОБУЧЕНИЕ:
• 8 Модула, всеки изпълнен с достоверна информация по съответната тема. Всичките материали за четене могат да бъдат свалени и на Word, и PDF;
• Презентации;
• Видеа;
• Тест за самооценка.

ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА:
- Платформа ENDURANCE

РЕГИСТРАЦИЯ:
• Не е необходима

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачество въз основа на взаимно допълващи се и общи черти между спорта и предприемачеството - решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правилата, игра в екип, самостоятелност, конкуренция, успех / неуспех и т.н.
Достъпната и лесна за използване платформа е изградена от испанския партньор IWS (Интернет уеб решения) и ще бъде постоянно актуализирана от партньорството по време на изпълнението на проекта.

ЦЕЛТА НА ENDURANCE Е ДА ВЪЗРОДИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ И ДА МОДЕРНИЗИРА НАЧИНА, ПО КОЙТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СЕ ПРЕДСТАВЯ В ПОО
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ENDURANCE, КОЕТО ЩЕ ВИ ПОЗВОЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
• Основи на управлението на проекти за мотивиране на спортните предприемачи;
• Дигитални умения;
• Иновационни умения;
• Стартиране на бизнес;
• Поддържане на резултатите и насърчаване на прилагането им в ПОО и спортните екосистеми;
• Развиване на предприемаческия и спортния дискурс на ниво политики със Зелената книга ENDURANCE.

Проект ENDURANCE е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия.