ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ PARADIG
13.05.2022 г.
ТЕМА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО:
• Поставяне на основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да се осигури пълноценно личностно и професионално развитие.


ПОДХОДЯЩО ЗА:
• Пара-атлети, които имат интерес в предприемаческо обучение.

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕТО:
• български, английски, френски, италиански, испански, гръцки, хърватски, немски, сръбски, шведски

ТИП ОБУЧЕНИЕ:
• Наръчник с добри практити
• Образователни видеа в 6 различни модула
• Тест за самооценка

ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА:
- Платформа ParaDig

РЕГИСТРАЦИЯ:
• Необходима е

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
В продължение на дълги години за спортистите в държавите-членки на ЕС е предизвикателство да съчетаят спортните си тренировки, събития и състезания с необходимостта да получат адекватно образование с оглед плавен преход след приключване на спортната си кариера и за последващата им заетост. С нарастващият фокус на включване на хора с увреждания в спорта (първоначално вдъхновен от Параолимпийските игри) и подобренията на достъпността и дизайна на спортни съоръжения, все по-голям брой хора с увреждания се занимават със спорт и стават професионални спортисти. Тези спортисти се сблъскват със същия проблем с графика на своите спортни занимания, но имат няколко допълнителни пречки, с които да се справят, в процеса на обучение и в процеса на подготовка за заетост.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА PARADIG, КОЕТО ЩЕ ВИ ПОЗВОЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
• Как да мислите като предприемач: Търсене на пазарни пропуски и преминаване от идеи към действие.
• Защо да разпишете бизнес план, как трябва да бъде структуриран и какво трябва да обхваща?
• Типологии на инвеститорите – ангели, инвеститори в рисков капитал.
• Маркетинг и реклама в 21-ви век, състезание за очи в интернет.
• Разбиране на силата на данните и анализа за предприемача.

Проектът PARAdig е европейска инициатива, финансирана от програма Еразъм+ на Европейския съюз.