ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

Онлайн обучение Active in Sport Again
14.01.2021 г.
Тема на онлайн обучението:
  • Физическа активност и спорт за спортисти, прекратили своята активна спортна кариера

Подходящо за:
  • спортисти, прекратили своята активна спортна кариера

Език на обучението:
  • Български и Английски език

Тип обучение:
  • Образователен материал с предложения и идеи за спорт и физическа активност

Достъп до платформата:

Регистрация:
  • Не е необходима

Сертификация:
  • Не е наличен

Подробна информация:
Проект „Active in Sport Again!“ има за цел да насърчи социалното включване на бившите елитни спортисти, чрез организиране на неформални уъркшопове и развлекателни спортни дейности с цел увеличаване на техния капацитет и подпомагане на тяхната реактивация в спорта и ежедневието.