ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

Онлайн обучение Доброволчество в спорта
26.11.2020 г.
Тема на онлайн обучението:
 • Доброволчество в спорта - Социални аспекти

Подходящо за:
 • Спортни доброволци;
 • Младежи и младежки работници с интерес към спортни събития;
 • Треньори по вид спорт;
 • Спортни експерти.

Език на обучението:
 • Английски език

Тип обучение:
 • Образователни видеа в 5 различни модула;
 • Геймифицирана обучителна платформа.

Достъп до платформата:

Регистрация:
 • Необходима e

Сертификация:
 • При успешно преминаване на обучението и положен тест се генерира сертификат, който можете да свалите от платформата.

Подробна информация:
Проект ESVOL има за цел да насърчи социалното лидерство и образованието в сферата на социалните иновации за спортните доброволци, което ще доведе до създаване на нови идеи за бизнеса/социалната сфера, свързана със спорта. В рамките на проекта бе разработена онлайн обучителна платформа за доброволци в сферата на спорта, която ще запознае участниците с основните дейности, които доброволците извършват по време на спортно събитие има и със следните конкретни аспекти:
 • Модул 1 – Доброволчество и лидерство;
 • Модул 2 – Социална иновация;
 • Модул 3 – Социално включване в Спортни проекти;
 • Модул 4 – Социално равенство в Спортни проекти;
 • Модул 5 – Организационни аспекти /Управление, Сигурност по време на спортни събития.