ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

Онлайн обучение Социално предприемачество в спорта
26.11.2020 г.
Тема на онлайн обучението:
 • Социално предприемачество в спорта

Подходящо за:
 • Бивши и настоящи спортисти;
 • Спортни ръководители;
 • Треньори по вид спорт;
 • Спортни експерти.

Език на обучението:
 • Английски език

Тип обучение:
 • Образователни видеа в 7 различни модула.

Достъп до платформата:

Регистрация:
 • Необходима e

Сертификация:
 • При успешно преминаване на обучението и положен тест се генерира сертификат, който можете да свалите от платформата.

Подробна информация:
Проект “SENTA" е фокусиран върху насърчаване на образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на предприемачески умения. В рамките на проекта е разработена иновативна учебна програма, която да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени елитните и пенсионираните спортисти в областта на социалното предприемачество в спорта и по конкретно:
 • Модул 1 – Защо е важно социалното предприемачество за спортисти: Европейска перспектива и практики от Америка/Канада;
 • Модул 2 – Профил на социалния предприемач – Атлети социални предприемачи;
 • Модул 3 – Ролята на позитивната промяна в обществото – Атлети носещи промяната;
 • Модул 4 – От теория към практика – Атлети в обучение;
 • Модул 5 – Социални бизнес модели – Атлети на терена;
 • Модул 6 – Технологично (социално) предприемачество – Атлети на подиума;
 • Модул 7 – Спорт и социално въздействие – Цели на ООН за устойчиво развитие.