ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

Онлайн обучение Добро управление в спорта
27.11.2020 г.
Тема на онлайн обучението:
  • Добро управление в спорта

Подходящо за:
  • Спортни ръководители;
  • Треньори по вид спорт;
  • Спортни експерти.

Език на обучението:
  • Английски език

Тип обучение:
  • Образователни видеа в 7 различни модула;
  • Наръчник и изследване с подробна информация за доброто управление в спорта.

Достъп до платформата:

Регистрация:
  • Необходима e

Сертификация:
  • При успешно преминаване на обучението и положен тест се генерира сертификат, който можете да свалите от платформата.

Подробна информация:
Спортът е амбиция, емоция и вдъхновение, иницииран от хората за хората и лицата, вземащи решения на всички нива в спорта, са поканени да изпълняват всяка дейност с почтеност, всеотдайност и справедливост, както и следвайки принципите на честната среда, екипност, дисциплина, равен старт и недискриминация.

Имате ли нужда от източник на вдъхновение, за да постигнете тази мисия?

Включете се в онлайн обучение за добро управление в спорта, което ще ви позволи да получите допълнителна информация за:
• Какво е добро управление в спорта;
• Какви са принципите на доброто управление в спорта;
• Препоръки за онлайн присъствие на спортна организация;
• Важни ли са човешките ресурси за прозрачността на спортни организации;
• Прозрачността на спортните организации включва ли финансови аспекти;
• Интегритет на спортна организация в онлайн среда;
• Обмисляли ли сте достъпността в интернет?

Добро управление в спорта е инициатива, съфинансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз, целяща да представи иновативни идеи за спорта и спортните организации в Европа на местно, национално и европейско ниво. Научете повече и се включете в онлайн обучението на www.eusport.org/GoodGovernance