ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Новини

АРБС взе участие в заседание на ОС към КВНОЖГ
10.02.2021 г.
На 10.01.2021 се проведе първото заседание за 2021 година на Обществения съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите / КВНОЖГ/, което имаше за цел обсъждане на Годишна програма за участие на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС. В заседанието взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт и представител в ОС на области на компетентност „Физическо възпитание и спорт“.

Заседанието на Обществения съвет протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане на Годишна програма за участие на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС;
2. Предложения за промени в ЗЮЛНЦ - резултати и възможности
3. Анализ на дейността на Обществения съвет