ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Новини

АРБС взе участие в Обществен съвет по въпросите на младежта
29.01.2021 г.
На 29 януари 2021 се проведе първото за годината заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, в който Асоциация за развитие на българския спорт е пълноправен член. По време на срещата бяха представени Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030, както и планираните от Министерство на младежта и спорта дейности за 2021 година в сферата на младежката политика. В заседанието взе участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС и дългогодишен експерт в сферата на младежката политика, която даде конструктивни предложения за синхронизация на проекто-документа с тенденциите за развитие на сектора в Европейския съюз.


Настоящата стратегия за младежта е изготвена в изпълнение на чл. 4 от Закона за Младежта и е налична за обществени консулатации в срок до 14 февруари 2021 на: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5777 Стратегията има за цел да дефинира основните и специфични цели и приоритети на държавната политика за младежта за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане. При разработването на настоящата стратегия е отчетен фактът, че политиката за младежта има хоризонтален характер и че всяка секторна политика – за образованието, заетостта, културата, спорта, здравеопазването, социалните услуги и т.н. има отношение към живота на младите хора в България.