ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Новини

АРБС с награда за Социална отговорност в спорта
11.01.2021 г.
Овластяване чрез спорт е проект който има за цел да използва спорта като инструмент и да образова младите хора в правата на човека, същността на толерантността и сътрудничеството.

Чрез идентифициране на ключовите области и източници на дискриминация на малцинствата във всяка страна партньор, проектът създава средства за насърчаване на социалното приобщаване чрез спортове за всички, независимо от техния етнос, религия, пол.

Екипът на АРБС е изключително горд да бъде награден със Значка за Социално Приобщаване - Специална система за акредитация, създадена за награждаване на спортни организации (вкл. младежки организации занимаващи се със спорт), които насърчават или осъществяват инициативи свързани със социалното включване чрез спорт. Това се отнася до организации, които помагат за справяне с нарушаването на човешки права и включват ЛГБТ, бежанци, етнически и религиозни малцинства в спортни дейности.

„Езикът на спорта се разбира от всички“

Източник към наградените организации: тук