ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Новини

АРБС взе участие в заседание на ОС към КВНОЖГ
04.11.2020 г.
На 04.11.2020 се проведе извънредното заседание на Обществения съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите / КВНОЖГ/, което имаше за цел разглеждане на проектобюджета на Република България за 2021 година. В заседанието взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт и представител в ОС на области на компетентност „Физическо възпитание и спорт“.

На 27.10.2020 година се проведе и редовно заседание на Обществения съвет, което разгледа:
1. Проект на Закон за българския жестов език;
2. Изследване на средата за действие и развитие на гражданските организации в България - представяне на обобщени резултати от Индекс за устойчивост на НПО за 2019 и Обществени нагласи към НПО 2020.