ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Новини

10 години Асоциация за развитие на българския спорт
24.06.2020 г.
Асоциация за Развитие на Българския Спорт АРБС е създадена през 2010 и е неправителствена организация, отдадена на развитието на спорта и подобряването на спортната култура. На 24 юни 2020 организацията отбелязва своя 10 годишен юбилей, като през последните 10 години АРБС работи приоритетно в сферата на:
  • Съживяване на спортната култура;
  • Доброволчество в спорта;
  • Обучение чрез и в спорта;
  • Добро управление в спорта;
  • Интеграция чрез спорт;
  • Умения на бъдещето и предприемачеството.


Спортът е амбиция, емоция и вдъхновение, иницииран от хората за хората и се основава на личните убеждения за интегритет, отдаденост и справедливост, както и на принципите на „честна игра“, работа в екип, дисциплина, равен старт и недискриминация. Спортът е отличен начин да се предотвратят много от проблемите в нашето общество като социалното изключване, насилието, престъпността и зависимостите.

Екипът на АРБС е креативен и изпълнен с новаторски дух и работи целенасочено за развитието на спорта и спортната култура в България и Европа. Асоциацията организира и различни събития в областите: предприемачество, гражданство и активно общество. През годините на функционирането си, АРБС изгради отлични партньорски отношения с множество компании от частния сектор, държавни и образователни институции, местна власт, неправителствен сектор. Отчитаме и активната работа на организацията с локални и национални медии, които регулярно отразяват събитията и дейностите.

През десетилетието, което отбелязва днес, Асоциация за развитие на българския спорт организира множество събития, имащи за цел да вдъхновят гражданите да бъдат активни, създаде и реализира голям брой международни обучения и посещения за обмяна на опит, които спомогнаха за развитието на човешкия капацитет в сферата на спорта, подкрепи и инициира кампании за положителна промяна в България и Европа, работи приоритетно с и за младите хора в страната, както и за подкрепа на хората с различни възможности.

АРБС е пълноправен член на ISCA – International sport and culture association, Световната Тихоокеанска Спортна Федерация и на Конфедерация „Защита на здравето” – България. Представена е и в следните структури:
• Представена в Народно Събрание на Република България – Комисия за взаимодействие с НПО и жалби на гражданите (Април 2015 – в момента) – координатор на сектор „Физическо възпитание и спорт" към Обществен съвет.
• Основател на представителния орган Форум на неправителствените организации за подкрепа на Българското председателство 2018 г. (март 2017 г. – до момента);
• АРБС е между първите 32 организации в Европа, които подписаха обета на комисар Тибор Наврачич за добро управление в спорта по време на Спортния Форум през 2017 в Малта. (Март 2017 г.);
• Част от Обществения Съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта в България (декември 2017 – до момента).

Признания и награди:
• Проект „Спорт в Европа всеки ден” беше обявен за Успешна история и Добра практика от Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ на Европейската Комисия през юли 2018;
• Проект „Vitamin S(port)” беше награден със „Знак за качество” от Националната агенция Еразъм+ на България през декември 2018;
• Асоциация за развитие на българския спорт получи награда от фондация „ПроСпорт“ за цялостен принос за разширяването на достъпа до спорт в България в категорията „Гражданска организация“ – декември 2018.

Официалната уебстраница на АРБС има повече от 400 уникални посещения на ден: www.bulsport.bg
Официалната Facebook страница на АРБС има повече от 8800 последователи: www.facebook.com/bulsport.bg