АРБС взе участие в Годишната среща на акредитираните организации по ЕКС
10.12.2019 г.
Център за развитие на човешките ресурси, национална агенция по програма „Еразъм+“ в България организира „Годишна среща на акредитираните организации по доброволчески проекти“, която се осъществи в София, на 10 декември 2019г.


На срещата бяха обсъдени следните теми:
• Европейски корпус за солидарност (ЕКС) – настояще и бъдеще.
• Теми/казуси по избор на участниците, включване по интереси.
• Представяне на резултатите от дискусията по групи.
• Добрите практики на 2019.
• Как да изглежда бъдещата нова програма в сферата на младежките дейности.
• Работа и стажове в ЕКС.
• Проекти за солидарност в ЕКС.
• Актуални новини за доброволческите проекти и Европейски корпус за солидарност.

„Асоциация за развитие на българския спорт“ е акредитирана организация по Европейски корпус за солидарност като посрещаща, изпращаща и координираща организация за срока на програма „Еразъм+“. Участие в срещата от името на АРБС взе Ивайло Здравков – член на УС на организацията, който представи изпълнените дейности от страна на АРБС по програмата.