29.01.2020
На 29.01.2020 година в град Брюксел, Белгия се проведе първа среща по проект MiSport, в която от името на Асоциация за развитие на българския спорт (партньор по проекта от България) взе участие Калинка Гуд...
05.01.2020
Проектът ”MiSport – приобщаване на мигранти чрез спорт” представлява инициатива, реализира...