ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Lets swim beyond the handicaps

Набиране на участници по проект LET’S SWIM BEYOND THE HANDICAPS
17.07.2021 г.
Целта на проект „LET’S SWIM BEYOND THE HANDICAPS“ е да приобщи децата с физически увреждания към социалния живот, да подобри качеството им на живот, да им даде възможността да се забавляват по време на физическа дейност и спорт заедно с деца на тяхната възраст, да ги накара да открият своите умения и да създаде различна среда, в която да се чувстват свободни да спортуват. В консорциума участват партньорски организации от България, Гърция и Турция.

В рамките на проекта са планирани 8 безплатни тренировки за младежи, в които ще вземат участие 6 младежи с физически увреждания и 6 младежи без увреждания на възраст 12-16 години. След провеждане на безплатните тренировки, които ще се проведат по адаптирана методика, 3 младежи с физически увреждания и 3 младежи без увреждания ще вземат участие в международно плувно събитие в Хърватия.

С оглед на социално приобщаване на деца с увреждания и създаване на дейности в подкрепа на физическото развитие на децата с увреждания, с инициативата имаме желание да мотивираме както децата с увреждания, така и децата без увреждания да водят активен и здравословен начин на живот, както и да ги сплотим едни с други.

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА
  • Ще бъдат селектирани участници на принципа – първи по време, първи по право.
  • Локация на тренировките: хотел Maison, София
  • Партньор: плувна школа GET WET, в която работят специалисти по адаптирана физическа активност и спорт

Проект Let’s swim beyond the handicaps е съ-финансиран по програма Еразъм+, като партньор на инициативата за България е Асоциация за развитие на българския спорт.