ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Lets swim beyond the handicaps

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ LET’S SWIM BEYOND THE HANDICAPS СЕ ПРОВЕДЕ В АТИНА
03.07.2021 г.
В периода от 30 юни до 03 юли 2021 г., в Атина, Гърция се проведе първата международна присъствена среща по проект „LET’S SWIM BEYOND THE HANDICAPS“. Целта на проекта е да приобщи децата с физически увреждания към социалния живот, да подобри качеството им на живот, да им даде възможността да се забавляват по време на физическа дейност и спорт заедно с деца на тяхната възраст, да ги накара да открият своите умения и да създаде различна среда, в която да се чувстват свободни да спортуват. В консорциума участват партньорски организации от България, Гърция и Турция.

ПО ВРЕМЕ НА ПАРТНЬОРСКАТА СРЕЩА БЯХА ОБСЪДЕНИ:
•Представяне на общите характеристики на целевите групи в проекта;
•Представяне на общата информация за целевата група на всеки партньор в проекта;
•Представяне и подбор на спортните активности включени в проекта;
•Дискусия за използване на подходяща методология за провеждане на спортните сесии;
•Подбор и избор на добри практики и инициативи, свързани с предстоящите дейности включени в проекта.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
•Социално приобщаване на деца с увреждания;
•Създаване на дейности в подкрепа на физическото развитие на децата с увреждания;
•Да мотивираме както децата с увреждания, така и децата без увреждания да водят активен и здравословен начин на живот;
•Да сплотим децата с и без увреждания.

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА СА ПЛАНИРАНИ:
•Международни срещи за координация;
•Обучителен курс за деца с физически увреждания на възраст 12-16 години, които да проведат тренировки по плуване с деца без увреждания;
•Спортно събитие в Риека, Хърватска, в което ще вземат участие 1 треньор по плуване и член на екипа на проекта от всяка държава, както и 6 деца (с/без физически увреждания);
•Финална среща в Сакаря, Турция.

Проект Let’s swim beyond the handicaps е съ-финансиран по програма Еразъм+, като партньор на инициативата за България е Асоциация за развитие на българския спорт.