Първа среща по проект Let’s include се проведе в Киелце
10.02.2020 г.
На 09 февруари 2020 в Киелце, Полша се проведе първа среща по проект Let’s include /Leveraging Education Through Sport for INnovative Changes Leading to Unification of Disability and Education - Let's Include/. Let’s include е малко съвместно партньорство в областта на спорта, целящо да насърчи социалното включване и равните възможности на хората с увреждания. Целта на проекта, по-специално, е да покаже таланти и да предизвика стереотипите за хората с увреждания в различни контексти, най-вече извън спортните организации, като училища, неправителствени организации и местни общности.

Младите хора с увреждания често се борят да се интегрират в своите общности и в резултат на това се чувстват затруднени в сравнение с връстниците си. Според Европейското проучване на здравето и интеграцията (2012 г.) хората с увреждания на възраст от 15 до 44 години в Европа са 8,5%. Тази статистика подчертава, че младите хора с увреждания съобщават за нелоялно отношение заради увреждането си. Освен това младите хора и хората, като цяло засегнати от увреждания, са подложени на други видове предизвикателства, свързани до известна степен със социалното изключване.

Консорциумът, който ще реализира този проект и включва отганизации от България, Италия, Полша и Хърватска счита за изключително важно понятието „социално включване в и чрез спорта“, което е в силна връзка с методологията Обучение чрез спорт (ОЧС), използвана от организациите регулярно от 2012 насам. В ОЧС спортните елементи са образователни средства за подобряване на социалните компетенции, меките умения и уменията за учене. Следователно в ОЧС спортът може да бъде средство за обучение за участие и може да бъде средство за насърчаване на културата на приобщаване на хората с увреждания.

Партньорите възнамеряват да реализират формат на еднодневен турнир „Спорт за хора с увреждания“, предназначен за спортни клубове за масов спорт, училища, неправителствени организации и местни общности с цел насърчаване и повишаване на осведомеността относно включването на хората с увреждания в и чрез спорта.

Партньорите предвиждат да реализират:
1. Обмен на добри практики;
2. Създаване на форматен обучителен курс;
3. Създаване на мрежа от посланици;
4. Четири турнира „Спорт за хора с увреждания“.
Спортът може да бъде ефективно средство за демонстриране на вътрешните таланти, които всеки човек има зад своето увреждане.

Проект Let’s include е съ-финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз