Кандидатствай с образователна практика в спорта S.Y.I.
28.02.2020 г.
Целта на проект Спорт.Младеж.Включване е да насърчава и развива ролята на спорта за овластяване на гражданските умения на младите хора за изграждане на по-приобщаващи и демократични общности чрез споделяне и разпространение на практиките в областта на спорта и физическото възпитание. За да постигне тази цел, проектът ще:
  • Изгради устойчиво сътрудничество между заинтересованите страни от различни области като: спорт, формално образование и младежка работа;
  • Сподели и събере практики и инструменти за овластяване на гражданските умения на младите хора с цел подобряване на приобщаването чрез спорт;
  • Сподели, обсъди и документира подходи, теория и методология, стоящи зад подобни практики;
  • Разпространи тези практики и методология в рамките на партньорските организации и предоставянето им на разположение във всички участващи страни за по-широка публика от трите области (набор от онлайн практики и методи);
  • Осигури препоръки за администрацията на националната спортна политика и Европейската комисия за развитие на потенциалната роля на спортните общности за подобряване на приобщаването и борбата с дискриминацията.


Търсим практикуващи (учители по физическо възпитание и спорт, треньори по вид спорт, младежки работници), които имат опит и конкретна практика в приобщаващия спорт или физическа активност. Практикуващи специалисти, които са разработили и използват вдъхновяващи и интегрирани педагогически методи и практики за подкрепа, осигуряване и увеличаване на включването и участието на непривилегировани или дискриминирани млади хора и деца чрез спорт и физическа активност в училищата, спорта или в младежките дейности.

Моля, попълнете този формуляр, в който да представите себе си и да опишете практиката си до 31 март 2020г. Най-вдъхновяващите и добре представени практики ще бъдат популяризирани в новия Европейски портал за обучение чрез спорт (www.throughsport.eu) и ще бъдат представени по време на националното ToolFair събитие (Рим, Потсдам, Будапеща, София) през ноември 2020г. Трима експерти, представили своите практики, ще имат шанса да участват в международното събитие за добри практики ToolFair в Германия през септември 2020 г. По време на събитието професионалисти от четирите държави ще споделят своя опит и практики и ще обсъдят как тези дейности могат да бъдат разпространявани и какви компетенции трябва да се развиват за други практикуващи в сферата на образованието, за да се увеличи използването на обучението чрез спорт за социално включване в Европа.

Формуляр за кандидатстване:
https://www.throughsport.eu/bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/?fbclid=IwAR2FG3Xl-s_5PHHMtjgksHrlIaH-yuTPehMu1_SnA8vDNqAPr5ClSlXKfu8